Natuurbeleid

Raad van State fluit Vlaamse overheid terug: bos Essers mag niet gekapt worden

20 maart 2018

De Raad van State heeft het GRUP, en daarmee ook de uitbreidingsplannen van de transportfirma Essers in Genk, vernietigd. De Vlaamse overheid ging in de fout door de Europese natuurwetgeving niet na te leven, stelt de Raad. “Een overwinning voor de natuur,” klinkt het bij Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, BOS+ en het actiecomité Zonhoverheide. “Nu kan er op zoek gegaan worden naar een nieuwe site voor de transportfirma, die wel rechtszekerheid biedt.”

Natuurbeleid

Natuurverenigingen opgelucht: “Essers neemt eindelijk verantwoordelijkheid”

30 augustus 2017

Transportfirma H. Essers heeft beloofd dat ze de procedure bij de Raad van State zal afwachten en de omstreden kap van het Essersbos in Genk uit eigen beweging uitstelt tot er een uitspraak is over de grond van de zaak. Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, BOS+ en het actiecomité Zonhoverheide reageren opgelucht: de transportfirma neemt eindelijk haar verantwoordelijkheid om de regels te volgen in dit dossier.

Natuurbeleid

Raad van State schorst uitbreiding van Essers

04 juli 2017

De Raad van State heeft het GRUP, en daarmee ook de uitbreidingsplannen van de transportfirma Essers in Genk, geschorst. Het is nog maar tweede keer in de geschiedenis dat het hoogste juridisch orgaan dat doet. “Een enorme stap vooruit in onze strijd om het Essersbos te redden”, klinkt het bij Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, BOS+ en het actiecomité Zonhoverheide.

Natuurbeleid

Auditeur Raad van State adviseert om omstreden uitbreiding Essers te schorsen

08 juni 2017

De auditeur van de Raad van State adviseert om de uitbreidingsplannen van de transportfirma Essers in Genk te schorsen. Die noodprocedure hadden Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, BOS+ en het actiecomité Zonhoverheide ingeroepen nadat de transportreus de kap- en milieuvergunning gekregen had voor haar omstreden uitbreiding in Genk. “Een hoopvolle eerste stap in de redding van het Essersbos”, klinkt het bij Natuurpunt.

Natuurbeleid

Essers: milieuverenigingen maken gebruik van noodprocedure om betonmolens voor te zijn

04 mei 2017

Op vrijdag 21 april kreeg de transportreus Essers een milieuvergunning van minister Schauvliege voor de omstreden uitbreiding in Genk, ten koste van een stuk waardevolle en onvervangbare natuur.

Natuurbeleid

Milieuvergunning voor transportreus Essers: milieuverenigingen maken gebruik van noodprocedure om betonmolens te stoppen

27 april 2017

27/4/2017 - Op vrijdag 21 april meldde De Tijd dat transportreus Essers een milieuvergunning krijgt van minister Schauvliege voor de omstreden uitbreiding in Genk, ten koste van een stuk waardevolle en onvervangbare natuur. Milieuverenigingen roepen vandaag de noodprocedure van de uiterste dringende noodzakelijkheid (UDN) in om de betonmolens voor te blijven, in afwachting van een uitspraak door de Raad van State.

Natuurbeleid

Milieubeweging trekt aan de noodrem voor Essersbos

08 februari 2017

Transportgigant Essers krijgt van de Bestendige Deputatie van Limburg een vergunning om het Essersbos te kappen, ondanks massaal burgerprotest. Natuurpunt, BOS+ en Bond Beter Leefmilieu stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen: een juridische noodrem om de betonmolens alsnog te stoppen, in afwachting van een uitspraak door de Raad van State. Een actie om deze strijd te financieren bracht op vier dagen tijd 50.000 EUR op, van meer dan 1100 burgers. Als signaal naar de beleidsmakers kan dit tellen. >Lees hier waarom het Essersdossier een halszaak is voor Natuurpunt

Verenigingsnieuws

Actie Essersbos: 50.000 euro op vier dagen tijd

07 februari 2017

De crowdfunding voor de redding van het Essersbos in Genk en Zonhoven heeft op vier dagen tijd 50.000 euro bij elkaar gebracht, van meer dan 1100 burgers. “Dit is een krachtig signaal”, klinkt het bij Natuurpunt, BOS+ en Bond Beter Leefmilieu, de initiatiefnemers van de actie. “Essers is een symbool voor wat er allemaal misloopt. De mensen willen een ander beleid voor natuur en ruimtelijke ordening. Met dit geld kunnen we de strijd opvoeren.”

Verenigingsnieuws

“We trekken aan de noodrem voor gerechtigheid in het Essersbos”

02 februari 2017

GENK, 2/2/2017 - Transportgigant Essers krijgt van de Bestendige Deputatie een vergunning om het Essersbos te kappen, ondanks massaal burgerprotest. Natuurpunt, BOS+ en Bond Beter Leefmilieu stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen: een juridische noodrem om de betonmolens alsnog te stoppen, in afwachting van een uitspraak door de Raad van State. De natuurverenigingen lanceren een actie om steun te vragen om de strijd te financieren.

Verenigingsnieuws

Genk en Zonhoven verlenen kap- en bouwvergunning Essers ondanks massaal protest; natuurverenigingen vragen provincie Limburg om bulldozers niet toe te laten

21 september 2016

GENK, 21 september 2016 - Op 15 juli 2016 dienden 1526 burgers en 7 verenigingen een bezwaarschrift in tegen de omstreden kap van het Essersbos in Genk en Zonhoven. Stad Genk en de gemeente Zonhoven hebben de vergunning nu toch verleend, ondanks het massale protest. Om te vermijden dat het Europees beschermd bos alsnog onder het beton verdwijnt, vragen de natuurverenigingen en het lokale actiecomité Zonhoverheide de schorsing van de vergunning aan bij de provincie Limburg.

Natuurbeleid

Natuurverenigingen organiseren crowdfunding om Essersbos te redden

14 juni 2016

BRUSSEL, 14 juni 2016 - Natuurpunt, het actiecomité Zonhoverheide, BBL en BOS+ trekken samen naar de Raad van State om de omstreden beslissing van de Vlaamse regering over het Essersbos in Genk aan te vechten. De initiatiefnemers zijn gestart met een crowdfundingactie om dat te kunnen bekostigen. “Het Essersdossier is een dominosteen. Als die valt, dan komt het natuurbeleid op losse schroeven te staan”, klinkt het. Ook heel wat bekende Vlamingen steunen de actie.

Natuurbeleid

Reactie op de uitspraken Alain De Vocht (UHasselt) over Essersbos in Belang van Limburg

09 juni 2016

“Totaal ongeloofwaardig”, zo bestempelen de organisaties die zich inzetten voor het behoud van het Essersbos de uitspraken Alain De Vocht van UHasselt. Hij stelt dat er geen beschermde bomen zouden voorkomen op de terreinen waar transportreus H.Essers wil uitbreiden.

Opinie

Waarom wij zaterdag niet naar de infomarkt over de boskap van Essers gingen

09 maart 2016

Zaterdag, 12 maart 2016, organiseerde transportreus H. Essers een infomarkt over het kappen van 12 hectare bos in Genk. Waarom waren Natuurpunt, Actiecomité Zonhoverheide, Bond Beter Leefmilieu, BOS+, Limburgse Milieukoepel, Greenpeace Limburg niet aanwezig?

Opinie

Waarom natuurcompensatie wel kan in de haven, maar niet bij Essers

26 februari 2016

Onderzoeker Glenn Deliège vraagt zich af waarom Natuurpunt wél akkoord ging met natuurcompensaties in de Haven van Antwerpen, maar niet met die voor het Essersbos in Genk (De Standaard, 25/2/2016). Hij stelt dat de natuurvereniging zich in een spreidstand bevindt en roept ons op om eieren voor ons geld te kiezen. In zijn goedbedoelde oproep gaat Deliège voorbij aan enkele belangrijke verschillen tussen de twee dossiers.

Natuurbeleid

1000 hectare bedrijfsterrein beschikbaar, Vlaamse Regering kiest voor ontbossing

25 februari 2016

Door de Europese natuurregels met de voeten te treden, verkoopt de regering aan Essers 'een kat in een zak' en zet ze de jobs op de helling.

Natuurbeleid

1000 hectare bedrijfsterrein beschikbaar, Vlaamse Regering kiest voor ontbossing

19 februari 2016

De Vlaamse regering heeft vandaag het omstreden plan van transportreus H. Essers goedgekeurd, om uit te breiden in een Europees beschermd natuurgebied in Genk. Het alternatief, om uit te breiden op een van de vele beschikbare ongebruikte bedrijfsterreinen in de omgeving, werd van tafel geveegd. Met haar beslissing treedt de regering de natuurregels en eerder gemaakte afspraken met de voeten.

Natuurbeleid

Machtige bomen staan nog steeds machteloos in Vlaanderen: standpunt over Ferrarisbos in Wilrijk

17 februari 2016

In Wilrijk dreigt ook het laatste stuk waardevol Ferrarisbos te verdwijnen, terwijl net daar gezocht wordt naar ruimte voor het beloofde stadsrandbos voor Antwerpen. Veel logischer is het om de slecht gelegen bouwgrond te compenseren, dan het bos.

Natuurbeleid

Essers: steeds minder licht aan eind van de tunnel

21 januari 2016

In Limburg wil transportreus Essers uitbreiden ten koste van Europese topnatuur. De procedure die de Vlaamse regering daartoe voert, ligt al maanden onder vuur. Nu de uiterlijke beslistermijn van de regering nadert (eind februari), wordt de waslijst aan bezwaren enkel groter. Uit een vraag van Johan Danen (Groen) blijkt nu dat de bestaande hal die Essers wil uitbreiden, in feite onvergund is.

Natuurbeleid

Essers: Beenders natuurheld in het parlement

14 oktober 2015

Natuurhelden staan centraal tijdens deze Week van het Bos. Natuurpunt nomineert alvast Rob Beenders (sp.a), natuurheld in het Vlaams Parlement.

Natuurbeleid

Natuurpunt heeft plan B voor Essers

17 september 2015

In Limburg wil Essers topnatuur verwoesten voor de uitbreiding van één van haar sites. Dit voorstellen als een keuze tussen jobs of natuur, is de realiteit geweld aan doen.

Pagina's

TOP