Natuurbeleid

Naar een natuurlijk relanceplan

20 april 2020

De COVID-19-pandemie klein krijgen, dat is nu prioriteit nummer één. Hoewel de pandemie nog niet bezworen is, denken beleidsmakers na over de heropbouw na de crisis. Europese en nationale overheden beloven zoveel middelen te voorzien als nodig om de economie na de crisis uit het slop te trekken. Zo’n relanceplan is een unieke kans om versneld de transitie in te zetten naar een duurzame toekomst voor onze planeet, de mensen en de economie. Met de Green Deal als blauwdruk. Natuurpunt werkt graag mee aan dat plan en vraagt om een ecologisch herstelbeleid in het hart van de economische heropleving te plaatsen.

Natuurbeleid

Ecosysteembenadering cruciaal voor Noordzeebeleid

17 mei 2017

Na vragen van federale parlementsleden Daphné Dumery (N-VA) en Anne Dedry (Groen) onderstreepte Staatssecretaris voor de Noordzee De Backer (Open VLD) het belang van een ecosysteemgerichte benadering in de Noordzee.

Natuurbeleid

NARA 2016: een tussenstap

21 februari 2017

Vorige week presenteerde het INBO het natuurrapport 2016 “aan de slag met ecosysteemdiensten”. Het rapport presenteert - in opvolging van de inventarisatie van ecosysteemdiensten in 2014 - methoden en tools om in de praktijk aan de slag te gaan met de ecosysteemdienstenbenadering. De volgende fase (NARA-S - 2018) zal de impact van mogelijke toekomstscenario’s op ecosystemen en hun diensten verkennen. De belangrijkste vraag die volgens Natuurpunt daarin een antwoord moet krijgen is dan ook: welk scenario is het beste om de biodiversiteitsdoelstellingen te halen? Hoe kan de door de EU gevraagde strategische planning van groene infrastructuur gecombineerd worden met de gepresenteerde bottom-up aanpak, zodat de groene infrastructuur ons niet alleen ecosysteemdiensten, maar ook robuuste functionele verbindingen i.f.v. biodiversiteitsbehoud oplevert.

Natuurbeleid

Ecosysteemdiensten: "love or need"?

28 september 2016

Ecosysteemdiensten (ESD) zijn een hot topic - zij het toch nog vooral in de academische en studiewereld. Een key-note speech op het ESD congres vorige week, was voor Natuurpunt de aanleiding om ons te bezinnen over de vraag of en hoe ESD ons kunnen helpen bij onze doelstelling: meer mensen (en meer politici) actie doen ondernemen voor meer natuur. Ons antwoord: ja, als we leren de taal van ons doelpubliek te spreken én blijven opkomen voor onze eigen waarden. Natuurpunt ondertekent dan ook graag de Antwerp Declaration.

TOP