Missie

Natuurpunt CVN biedt aan iedereen in Vlaanderen en Brussel enthousiasmerende educatie rond natuur, milieu en mens.
Dankzij een waaier aan praktijken werken we aan een cultuuromslag naar een sociale en duurzame samenleving. Daarbij worden steeds meer mensen zich bewust van de waarde van meer en betere natuur en de bijdrage die ze daaraan zelf, samen met anderen, kunnen leveren.
Als Open Netwerkorganisatie verbonden met de natuur- en milieubeweging geven we vorm aan deze praktijken samen met partners, vrijwilligers en beroepskrachten.

Wat doen we? 

Natuurpunt CVN vormt volwassenen rond natuur, milieu en duurzame ontwikkeling zodat ze mee kunnen bouwen aan natuurstudie, natuurbehoud en natuurbeheer en hun persoonlijke interesses kunnen ontplooien. We geven daarom zowel laagdrempelige als gespecialiseerde cursussen, we stellen tentoonstellingen samen en hebben een actief publicatiebeleid. 

Natuurpunt CVN werkt samen met een breed netwerk van lokale groepen en werkgroepen. Wie wil kan zich zo via de cursusorganisatoren en educatieve centra inzetten voor natuur in eigen buurt. Een belangrijke uitdaging daarbij is bijzondere doelgroepen, zoals kansarmen en ethnisch culturele minderheden, te betrekken. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk samen te werken met andere instellingen en organisaties.

Met onze werking vergroten we het draagvlak voor natuur en milieu in Vlaanderen. Samen met de vrijwillige inzet van geëngageerde burgers gaan we voor een duurzame en sociale samenleving. We worden hierin ondersteund door de Vlaamse overheid, provinciale en gemeentelijke overheden. 

Beleidsplan 2021-2025

Klik hier om het beleidsplan voor de periode 2021-2025 te downloaden. (PDF)

Hier kan je de gecoordineerde statuten van Natuurpunt CVN vzw bekijken.

Voortgangsrapport 2017-2020

Het Voortgangsrapport 2017-2020 werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 24 maart 2018.

Hier vind je het voortgangsrapport, de decretale beoordelingselementen, het overzicht van de persartikels van Natuurpunt CVN van het voorbije jaar 2017 en de bijlagen bij het Voortgangsrapport 2017-2020:

Beleidsplan 2016-2020 en Voortgangsrapporten

De visie, doelstellingen en plannen zijn uitgeschreven in het beleidsplan 2016-2020. De resultaten van het werk kan je lezen in de jaarlijkse voortgangsrapporten.

Fusie

Natuurpunt CVN is in 2015 ontstaan uit een fusie tussen Natuurpunt Educatie en CVN (Centrum Voor Natuur- en milieueducatie). De nieuwe vormingsorganisatie is een open netwerk, verankerd in Natuurpunt. Naast het brede en gevarieerde aanbod voor iedereen, is er een specifiek aanbod aan kadervorming voor vrijwilligers van afdelingen en werkgroepen. Hiervoor werken professionele medewerkers nauw samen met een grote groep deskundige vrijwilligers.

Hoe het allemaal zo ver is kunnen komen, kan je nalezen in 'Leren zit in onze natuur. Natuurpunt CVN, genealogie van een vormingsinstelling' van Jos Gysels en Paul Stryckers.

Boom Natuurpunt CVN

TOP