Missie

Bij Natuuracademie kan je terecht voor ontmoeting, vorming en cocreatieve trajecten over natuur, klimaat en milieu, duurzame ontwikkeling en stilte in Vlaanderen en Brussel.

Dankzij een waaier aan praktijken werken we aan een cultuuromslag naar een sociale en duurzame samenleving. Daarbij worden steeds meer mensen zich bewust van de waarde van meer en betere natuur en de bijdrage die ze daaraan zelf, samen met anderen, kunnen leveren.

Als Open Netwerkorganisatie verbonden met de natuur- en milieubeweging geven we vorm aan deze praktijken samen met partners, vrijwilligers en beroepskrachten.

Wat doen we? 

Natuuracademie vormt volwassenen rond natuur, milieu en duurzame ontwikkeling zodat ze mee kunnen bouwen aan natuurstudie, natuurbehoud en natuurbeheer en hun persoonlijke interesses kunnen ontplooien. We geven daarom zowel laagdrempelige als gespecialiseerde cursussen, we stellen tentoonstellingen samen en hebben een actief publicatiebeleid. 

Natuuracademie werkt samen met een breed netwerk van lokale groepen en werkgroepen. Wie wil kan zich zo via de cursusorganisatoren en educatieve centra inzetten voor natuur in eigen buurt. Een belangrijke uitdaging daarbij is bijzondere doelgroepen, zoals kansarmen en ethnisch culturele minderheden, te betrekken. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk samen te werken met andere instellingen en organisaties.

Met onze werking vergroten we het draagvlak voor natuur en milieu in Vlaanderen. Samen met de vrijwillige inzet van geëngageerde burgers gaan we voor een duurzame en sociale samenleving. We worden hierin ondersteund door de Vlaamse overheid, provinciale en gemeentelijke overheden. 

Visitatie 2023

Klik hier om het voortgangsrapport 2023 voor de beleidsperiode 2021-2025 te downloaden. Het voortgangsrapport werd goedgekeurd op de algemene vergadering van 25 maart 2023.

Hierbij vind je ook enkele aanvullende documenten die de werking staven. 

Hierbij vind je de verschillende documenten die de samenwerking tussen Natuuracademie en Natuurpunt vorm geven. 

Beleidsplan 2021-2025

Klik hier om het beleidsplan voor de periode 2021-2025 te downloaden. (PDF)

Hier kan je de gecoordineerde statuten van Natuuracademie vzw bekijken.

Voortgangsrapport 2017-2020

Het Voortgangsrapport 2017-2020 werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 24 maart 2018.

Hier vind je het voortgangsrapport, de decretale beoordelingselementen, het overzicht van de persartikels van Natuurpunt CVN van het voorbije jaar 2017 en de bijlagen bij het Voortgangsrapport 2017-2020:

Beleidsplan 2016-2020 en Voortgangsrapporten

De visie, doelstellingen en plannen zijn uitgeschreven in het beleidsplan 2016-2020. De resultaten van het werk kan je lezen in de jaarlijkse voortgangsrapporten.

Bestuur

Natuuracademie heeft 11 bestuurders:

 • Hugo Waeterschoot - voorzitter
 • Johan Vercauteren - ondervoorzitter
 • Raf Demeyer - secretaris
 • Lieven Caekebeke - penningmeester
 • Carine Wils - vertegenwoordinger Natuurpunt vzw
 • Jan Horemans
 • Freddy Moorthamer
 • Margriet Vos
 • Robin Van den Broeck
 • Vincent Decroock
 • Petra Vijncke (kandidaat-bestuurder)
TOP