Natuurpunt Avelgem is actief in de Avelgemse Scheldemeersen. Een team van gedreven vrijwilligers is actief op verschillende fronten: educatie, natuurbeheer, draagvlak, beleid, ...

Wil je graag meewerken op gebied van educatie, beheer, beleid, trage wegen, ...? Heb je iets te melden? Laat het ons weten.

 

dsc_3874.jpg

© Tom Beirlaen

Biotoopstudie in de Avelgemse Scheldemeersen

Op vrijdag 05 mei 2017.

Een frisse dag.  Meer dan 70 leerlingen van het SJB college, onder leiding van zes enthousiaste natuurgidsen hebben de natuur van nabij bestudeerd en ervaren hoe mooi en interessant het is om op experimentele wijze kennis te maken met het leven in het water, de berm en het bos. 

dsc02031.jpg

© Katrien Vandenberghe

Giving Back-week: Cisko actief op ons schiereiland

Het bedrijf Cisco heeft tijdens de Giving Back-week vrijwilligerswerk uitgevoerd in de gebieden van Natuurpunt Avelgem. De plaatselijk afdeling heeft er heel wat energie ingestoken om deze mensen te begeleiden.

Een ploeg van maar liefst 8 personen heeft gewerkt van 9u tot 16u. De Zwarte elzen en Wilgen op het schiereiland van de Miracoupure werden een kopje kleiner gemaakt om het Riet de kans te geven om door te schieten. Het Rietveld is een broedplaats voor vele kleine bruine vogeltjes. Ook de vissen vinden hier een paaiplaats. 

·         Het beheerteam o.l.v. Frans De Leersnijder heeft de mensen bijgestaan met raad en daad en het materiaal van NPA beschikbaar gesteld.

·         De plaatselijke gids van NPA Katrien Vandenberghe heeft een korte uitleg gegeven over de werking van Natuurpunt en de plaatselijk gebieden

·         Jean-Pierre heeft gezorgd voor zelfgebakken taart en koffie.

          Régine maakte lekkere soep.

Het was een leuke, zinvolle, zonnige dag. Bedankt Cisko voor de werkzaamheden en voor de financiële steun voor ons reservatenfonds.


img_1631.jpg

© Pol Wannyn

Natuurpunt Avelgem zoekt vrijwilligers

Natuurpunt is altijd op zoek naar vrijwilligers. Zowel voor de noeste arbeid in de natuur, als voor in het  afdelingsbestuur, ondersteuning van de andere vrijwilligers, ...

Er is werkelijk voor elk wat wils! Warme chocomelk maken voor de andere vrijwilligers die deelnemen aan een beheerwerkdag, pinten tappen tijdens het ledenfeest, nieuwe leden werven ... of je nu alle dagen in het getouw wil zijn of één keer een halve dag per jaar, je bent van harte welkom. Je hoeft noch ervaring noch enige voorkennis te hebben omtrent natuur en milieu. Iedereen is welkom en nodig!

Wil je graag vrijwilliger worden, neem dan contact op met de voorzitter Bart De Clercq via dcbart@hotmail.com

Het warmste huis

Op 11 december stonden we met een stand in het "Warmste" huis.

Een mooie informatieve stand lokte heel wat bezoekers. Kinderen testen hun natuurkennis met het reuzegrote electrospel van de "Vlasbek"

Zes van hen zijn lid geworden. Wees welkom.

Waterproject met de Avelgemse scholen

Natuurpunt Avelgem heeft enthousiast meegewerkt aan het waterproject. Alle Avelgemse scholen hebben hieraan deelgenomen.

We lezen in de "waterkrant"

Op vrijdag 14 oktober verzamelden we aan de kerk in Avelgem. Voor elke klas stond er een gids (van Natuurpunt Avelgem) klaar. Eerst gingen we naar de Rijgracht.

Vroeger was dit een overstromingsgebied. Op de oever is een wilgenhaag aangeplant. Door een weide en een smal paadje kwamen we bij de Schelde. Daar moesten we stil zijn voor de vissers. Vandaar trokken we verder naar het natuurgebied.

Daar vertelde de gids over de verschillendevogels die er wonen. Dan trokken we opnieuw verder naar de nieuwe voetgangers- en fietsersbrug. Langs de oude spoorwegbedding gingen we terug naar onze vertrekplaats. We waren heel moe maar we hadden heel wat bijgeleerd. 

dsc013321.jpg

© Katrien Vandenberghe

Beheerteam Natuurpunt Avelgem

Eind 2015 hebben we een beheerteam opgericht. Een groepje mensen dat mee nadenkt, beslissingen neemt, verantwoordelijkheid draagt over het beheer in de Avelgemse Scheldemeersen.

Het beheerteam maakt deel uit van een grotere groep vijwillige medewerkers die 1 à 2 keer per maand beheeractiviteiten uitvoeren. Liefst 20 vrijwilligers zijn actief. 

 

img_0054.jpg

Elzen-Essen bos
© www.ecopedia.be

Elzen-Essenbos langs de Kareelovenstraat

Het Essen-Elzenbos vind je op vochtige voedselrijke gronden. Aanvoer van basen en nutriënten via overstroming of het grondwater gaan ver-zuring tegen. De kruidlaag bestaat uit een combinatie van stikkstofminnende soorten
(Grote Brandnetel, Hondsdraf, Klee ruid en Kruipende boterbloem)
en vochtminnende soorten (Moerasspirea, Speenkruid, Kruipend zenegroen).

(bron: www.ecopedia.be

Dit najaar wordt het populierenbestand als aangeduid op onderstaand kaartje omgevormd tot een alluviaal bos van het type Elsen-Essenbos. Dit bostype is meer aangepast aan het Scheldevalleigebied en ons meersenlandschap in Avelgem.

Hiervoor worden alle populieren verwijderd, met maximaal behoud van de onderliggende kruid– en struiklaag. Deze vormen de basis voor het toekomstige bos.

Dit initiatief van Natuurpunt Avelgem is vastgelegd in een kapvergunning, uitgereikt door het agentschap Natuur en Bos.

Info : Frans De Leersnijder (056/645447) en Bart De Clercq (056/711021) 

 

TOP