Oude Netearm

Rumst
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Eten en drinken

De Oude Neterarm ligt tussen de dorpskern van Rumst en de rivier de Nete, niet ver van het drierivierenpunt waar Nete en Dijle samen de Rupel vormen. Je kan in dit natuurgebied kennismaken met moeras, pioniersbos, ruigte, natte ruige graslanden en restanten van de vroegere vloeibeemden. Je wandelt langs de Nete, door de Oude Netearm, de Oude Spoorwegberm en het Stuyvenbergbos. Als toemaatje sta je oog in oog met de mooie Lazaruskapel, kan je een bezoek brengen aan vogelkijkhut Eeckhoven en wandel je door het Hof ten Eiken.

 

Toegankelijkheid

Het hele jaar door toegankelijk op de paden. Stevige schoenen zijn een aanrader. Sommige paden zijn niet geschikt voor rolstoelgebruikers. Parking Netebruggen (picknickplaats) (bereikbaar via Markt 30B, 2840 Rumst) of parking Drie Rivieren (bereikbaar via Visserstraat). Op wandelnetwerk Rivierenland knooppunt 90. 

 Top 

Beschrijving van het gebied

Het gebied is ontstaan toen begin jaren '70 de rivier de Nete gedeeltelijk werd omgelegd om een scherpe meander af te snijden. Bij de aanleg van de E19 werd de loop van de Nete verlegd, enkele meanders werden van de rivier afgesneden en vormen nu een langgerekt moeras. In het oostelijk deel van de Oude Netearm bevinden er zich nog enkele soortenrijke natte graslanden, waar ondermeer dotterbloem, echte koekoeksbloem en knolsteenbreek groeien.

 Top 

Hoogtepunten op de wandelroute

Wandel voor je vertrek eerst even op de wandelbrug over de rivier. Rechts zie je de Nete, de Dijle en de Rupel samenvloeien. Vlak voor je ligt het nieuwe overstromingsgebied Battenbroek.

Bij de aanleg van de E19 werd de loop van de Nete verlegd. Enkele meanders werden van de rivier afgesneden en vormen nu een langgerekte moeraszone. Een deel van het Battenbroek kwam zo aan de kant van Rumst te liggen. Op de vroegere vloeibeemden, die deels werden opgehoogd, ontwikkelde zich spontaan een pioniersbos.

Via een bielsentrap kom je in een bloemrijke ruigte terecht. Ruigten zijn bijzonder interessant voor vlinders, libellen en andere insecten. Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw was dit een gemeentelijke stortplaats.

Dan kom je bij de mooie Lazaruskapel. Vlak voor je staat een bijenhotel en een bloemenweide, projecten van Natuurpunt en de gemeente Rumst. Het bijenhotel biedt plaats aan solitaire bijen.

Vanuit vogelkijkhut Eeckhoven heb je een mooi zicht op spaarbekken van WaterLink. In de omgeving stond vroeger het kasteel Eeckhoven. In vogelkijkhut Eeckhoven kan je een infobord bekijken met de belangrijkste vogelsoorten die op het spaarbekken aanwezig zijn. Nu broeden er waterhoentjes, meerkoeten en futen. Tijdens de winter kan je er grote aantallen watervogels aantreffen, onder hen steevast een twintigtal brilduikers.

 Top 

Wintertaling

Dieren en planten

Aan de oever van de Rupel, heb je weer een mooi zicht op de samenvloeiing met de Nete en Dijle. Bij laagtij zoeken wintertalingen, wilde eenden en krakeenden naar voedsel op de brede slikplaat. Hier kan je gemakkelijk vier meeuwensoorten spotten: kokmeeuwen, stormmeeuwen, zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen.

Op de vroegere vloeibeemden, die deels werden opgehoogd, ontwikkelde zich spontaan een wilgenbos. Vlieren domineren er de struiklaag. De kruidlaag kent, als gevolg van de voedselrijkdom, een aantal stikstofminnende soorten zoals grote brandnetel, grote smeerwortel, grote berenklauw en koninginnekruid. In de moslaag op de bodem krioelt het van het leven, van kleine ongewervelde diertjes tot kiemplanten van bomen en struiken.

Op de oude stortplaats van de gemeente Rumst ontstond een ruigte. Bloemrijke ruigten zijn bijzonder interessant voor vlinders, libellen en andere insecten.

 Top 

Natuurbeheer

Het soortenrijke weilandje, een restant van de vroegere vloeibeemden langs de Nete, is een paradijs voor padden en groene en bruine kikkers. Hier groeien nog de typische planten van natte weilanden, zoals koekoeksbloemen en moerasspirea. Jaarlijks wordt dit perceel gemaaid door vrijwilligers van Natuurpunt.

Het Hof ten Eiken is een oud parkbos met vijvers en een ijskelder. De ijskelder werd door Natuurpunt ingericht als overwinteringsplaats voor vleermuizen. ’s Winters houden vleermuizen noodgedwongen een winterslaap. Van nature zoeken ze daarbij holten op in dikke bomen, bunkers en ijskelders.

In de Doornlaarlei organiseert Natuurpunt jaarlijks een paddenoverzetactie. Eind januari graven vrijwilligers 250 meter aan paddenschermen in. De trekkende padden komen in de emmers terecht, die achter de schermen geplaatst worden. Jaarlijks worden hier ongeveer 1000 padden, kikkers en salamanders veilig de straat over gezet.

 Top

Verder wandelen

Wil je nog verder wandelen, dan serveert het wandelnetwerk Rivierenland van de provincie Antwerpen 310 kilometer wandelplezier. De wandelkaart kan je verkrijgen bij toeristische diensten aan 8 euro. Volgende natuurgebieden liggen binnen hetzelfde wandelknooppuntennetwerk:

Den Battelaer

Biezenweiden

Walenhoek-Niels Broek

Volgend natuurgebied ligt in het aangrenzend wandelknooppuntennetwerk In het land van Stille Waters met 250 km wandelplezier:

Scheldeschorren

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
13.50km

Oude Netearm - Volg de knooppunten 90-172– via Oude Nete-arm naar 212–174–175– 284–285–222–286–176–173–266–235–211–236-283-218–219-247-267-90-start

  • Oude Netearm - Vertrekpunt kerk Rumst

    Kruispunt Kerkstraat-Schoolstraat, daar komt het wandelknooppuntennetwerk langs
    2840 Rumst

Horeca

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Oude Netearm groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Oude Netearm".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Oude Netearm verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak bij Fried Happaerts, 03-888 81 15 of Ludwig Laureyssens, 015-31 99 07.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.