De Maten
Vilda

De Maten

Genk, Diepenbeek, Hasselt
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
  • Honden zijn niet toegelaten. Kwetsbaar gebied.
Natuurgebied De Maten, in de provincie Limburg, tussen Genk en Hasselt, is een van de oudste natuurgebieden van Vlaanderen. De wandelroutes lopen tussen de heide en langs vijvers met wuivende rietkragen. Het natuurgebied maakt deel uit van vijvercomplex De Wijers. Met een beetje geluk zie je via de kijkwanden een roerdomp. Kleurcodes geven de verschillende wandeltochten aan of je fietst er via knooppunten de fietstocht De Wijers.

Toegankelijkheid

Enkel op de groene routes zijn aangelijnde honden toegelaten. De paden zijn geschikt voor kinderwagens met grote wielen, als ze geduwd worden door sportieve ouders. Momenteel zijn er grote inrichtingswerken aan de gang in de Maten. Daardoor kunnen de paden er bij momenten slecht bij liggen, zeker in natte periodes. 

Top

De Maten

Beschrijving van het natuurgebied

De naam Maten is verwant met het Engelse "meadows". Het gebied maakt net als Kiewit en het Munsterbos, deel uit van De Wijers, een vijvercomplex op de overgang van het Kempens Plateau naar de Demervallei. Op de arme zandgronden van de Kempen was visteelt een bron van extra eiwitten. Al in de middeleeuwen legde men reeksen van vijvers aan via eenvoudige dwarsdijken in de vallei. De overloop van de ene vijver vormt tegelijk de toevoer voor de volgende vijver. Voor de vijvers in De Maten werd de Stiemerbeekvallei meermaals afgedamd. Naarmate de viskweek intensiever werd in de eerste helft van de twintigste eeuw, kregen vele vijvers aparte op- en aflaten. In De Maten vind je nog een mix van beide systemen. De waterhuishouding is er dan ook een ingewikkeld onderdeel van het beheer van een van de oudste natuurgebieden van Vlaanderen.

Top

Roerdomp

Dieren en planten

Naast de karekiet en de rietgors komt ook de roerdomp hier voor. Via de kijkwanden kan je er met veel geluk een te zien krijgen maar de kans is groter dat je hem hoort. In het broedseizoen weerklinkt 's morgens en 's avonds zijn typische geluid dat op een misthoorn lijkt. Die ervaring zal je niet snel vergeten. Dit geluid, gecombineerd met de akelige schreeuw van een waterral en enkele nevelbanken maakt het heel aannemelijk om te geloven in de "witte wieven", vrouwenfiguren die vaak in verband gebracht worden met heksen en spoken. Zij joegen onze voorouders de stuipen op het lijf.

Top

Galloway kalfje

Natuurbeheer

In De Maten willen we het landschap van open heidevelden met stuifduinen en gagelstruwelen herstellen. Daarnaast krijgen de vijvers met rietkragen en moeraszones alle kansen. Ook broekbossen en eiken-berkenbossen worden niet vergeten. Een uitgekiende planning van leeglopen en vullen van de vijvers moet tegemoet komen aan de eisen van zowel watervogels als steltlopers en amfibieën. Zo zorgen we er ook voor dat het slib verdroogt en mineraliseert, zodat bijzondere planten van droogvallende vijverbodems op zand kunnen opduiken. Riet wordt cyclisch gemaaid om wilgenopslag tegen te gaan. Kappen van boomopslag en plaggen zijn belangrijke activiteiten om de open heide te behouden. Gelukkig krijgen we hier assistentie van grazende gallowayrunderen. 

Natuurpunt Genk en Natuurpunt Diepenbeek beheren dit gebied samen.

Top

Verder wandelen

Domein Kiewit

Diepenbeekse Demervallei

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
1.20km

De Maten - groene wandeling Havenlaan Diepenbeek

3.40km

De Maten - blauwe wandeling Havenlaan Diepenbeek

3.70km

De Maten - gele wandeling

2.20km

De Maten - blauwe wandeling Slagmolen Genk

4.00km

De Maten - oranje wandeling Slagmolen Genk

6.70km

De Maten - oranje wandeling Havenlaan Diepenbeek

10.00km

De Maten - rode wandeling

26.40km

Fietstocht De Wijers - Volg knooppunten START-(95) 91-92-71-242-72-249-560-82-98-243-91-(95)-START

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help De Maten groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift De Maten".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je De Maten verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Jaak Luys, 089-35 99 61 voor Genk, David Berx, 089-24 77 02 voor Diepenbeek.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.