Waterviolier
Jan van der Straaten-Saxifraga

Boelaremeersen

Geraardsbergen
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
De Boelaremeersen in de Dendervallei in Geraardsbergen bestaan uit een mozaïek van natte ruigten, rietvelden, valleibosjes en bloemrijke weilanden. Geniet van het open landschap langs de rechteroever en de bosjes langs de linkeroever.

Toegankelijkheid

Het hele jaar door toegankelijk voor wandelaars op de paden. Laarzen of stevig schoeisel zijn aangeraden bij regenweer. Honden welkom, aan de leiband. 

Het bewegwijzerd wandelpad van 6 km leidt je eerst door de kern van het gebied langs natte ruigten, valleibossen en een begrazingsblok met soortenrijke graslanden. Je keert terug via een hoger gelegen fietspad van waarop je een mooi zicht hebt op de grote rietvelden.

Top

Sleedoornpage

Beschrijving van het gebied

In het midden van de vorige eeuw werden heel wat percelen in de Dendervallei beplant met populieren om hout te leveren voor de luciferindustrie in Geraardsbergen. Op die manier werden de natte gronden toch nog een beetje rendabel. Die populieren hadden een negatieve invloed op de biodiversiteit van het gebied. Wanneer rietvelden overschaduwd worden, gaat het riet zienderogen achteruit en verdwijnen ook de typische rietvogels.

Intussen zijn de luciferfabrieken verdwenen en heeft Natuurpunt een groot blok in de vallei kunnen aankopen. De populieren werden grotendeels gekapt en opgeruimd. Het resultaat is een gevarieerd en natuurlijk landschap waarin plaats is voor rietvelden en natte ruigtes.

Top

 

Waterral

Dieren en planten

De Boelaremeersen zijn het ideale biotoop voor verschillende vogelsoorten. De meest bijzondere broedvogels zijn de waterral, de blauwborst en de rietgors. De grachten, greppels en veedrinkpoelen vormen, in combinatie met de ruigtevegetatie en de verspreide bomen en struiken, een geschikt leefgebied voor heel wat libellen.

In de grachten oogt de bloei van waterviolier bijzonder spectaculair. Het krioelt er van de padden en kikkers. Ook verschillende vlindersoorten voelen zich hier thuis. De meest opvallende soort is de sleedoornpage, die zijn eitjes legt op jonge uitlopers van de sleedoorn.

Sinds 2016 broedt de ooievaar in het gebied. Het nestplatform werd door Natuurpunt geplaatst op een afgetopte populier. Je kan het zien vanaf de bewegwijzerde wandelroute in de Pijlekaartstraat te Schendelbeke.

De meest zeldzame soort die voorkomt in het gebied is echter een klein slakje, de zeggekorfslak. Dit is zelfs een Europees beschermde soort!

Top

Natuurbeheer

Natuurpunt heeft er voor gekozen om de meeste populieren te kappen en op te ruimen. In de plaats daarvan krijgen we het natuurlijke landschap van de Dendervallei terug met rietlanden, natte ruigten, soortenrijke graslanden en bomen en struiken. Bomen zoals elzen, wilgen, essen en eiken groeien van nature op dergelijke plaatsen en doen het hier nu ook goed. Toch blijven er nog voldoende populieren over om te dienen als broedplaats voor de wielewaal.

Top

Verder wandelen

Raspaillebos

Moenebroek

Parkbos - Uilenbroek

Duivenbos

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
6.00km

Boelaremeersen - rode wandeling

Horeca

  • Er is Horeca aanwezig in het centrum van Schendelbeke.

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Boelaremeersen groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Boelaremeersen".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Boelaremeersen verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Johnny Cornelis, 0474-58 08 38.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.