Ethische code document

ETHISCHE CODE NATUURPUNT WAASLAND VZW (versie20190905 )

1. Voor wie is de code bedoeld?

1.1. Leden Algemene vergadering, Raad van Bestuur, leden van de resp. kernen

1.2. Vrijwilligers

1.3. Medewerkers: personeelsleden en stagiairs

 

2. Basisprincipes

2.1. non-discriminatie “Natuurpunt Waasland vzw vertrekt vanuit de competenties en talenten van zijn (kandidaat) medewerkers. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie en handicap. “

2.2. respect voor mens, natuur en milieu en mensenrechten

2.3. maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie: people, planet and profit (3 P’s)

2.4. openbaarheid van bestuur

 

3. Sponsoring

We staan open voor sponsoring behalve voor sponsoring door bedrijven/organisaties die geen respect betonen voor mens, natuur en milieu. Expliciet aanvaarden we geen sponsoring gelinkt aan wapenhandel, ernstige milieuvervuilende activiteiten, negatief personeelsbeleid, … . De Raad van Bestuur beslist op basis van deze principes of sponsoring al dan niet wordt aanvaard.

 

4. Financieel beleid

Natuurpunt Waasland vzw We kiezen expliciet voor financiële instellingen die werken op basis van ethisch beleggen en handelen (zie www.fairfin.be)

 

Contactpersoon:

Jef Van De Wiele

voorzitter Natuurpunt Waasland

jef.vandewiele@skynet.be

TOP