Bescherm gratis je favoriete stukje Vaanders
Yves Adams - Vilda

De Vaanders

Aalter, Beernem, Knesselare
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.

In de Vaanders ontdek je de typische kenmerken van het landschapspark Bulskampveld: een gevarieerd mozaïeklandschap met bossen, graslanden en waardevolle dreven, aangevuld met een vijver, enkele natte laagten en veedrinkpoelen. 'De Vaanders' is een samenwerking van Natuurpunt, de spoorwegen, lokale landbouwers en de West-Vlaamse Intercommunale. 

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de wandelpaden. Door de lage ligging en de twee waterlopen die het gebied doorkruisen, zijn De Vaanders erg drassig. Laarzen of stevige wandelschoenen aanbevolen. Honden welkom aan de leiband.

 Top

Beschrijving van het natuurgebied

De Vaanders ligt op de grens van Oost- en West-Vlaanderen bij Beernem en Aalter en is meer dan 60 hectare groot. In het gebied ontdek je de typische kenmerken van het landschapspark Bulskampveld: een gevarieerd mozaïeklandschap met bossen, graslanden en waardevolle dreven, aangevuld met een vijver, enkele natte laagten en veedrinkpoelen.

Vroeger vond je in de streek vooral heide en woeste grond. De meest vruchtbare stukken werden later landbouwlandbouwgrond en het overige deel werd bebost. In het gebied vind je een dambordvormig patroon aan dreven. Door haar lage ligging en de twee waterlopen die het gebied doorkruisen zijn De Vaanders erg drassig.

'De Vaanders' is een samenwerking van Natuurpunt, TUC RAIL, lokale landbouwers en de West-Vlaamse Intercommunale. De verbreding van de spoorlijn Gent-Oostende en de inrichting van een bedrijventerrein van 8 hectare in Beernem gaan hand in hand met het nieuwe natuurproject. Samen met het natuurgebied zal dat een nieuwe impuls geven aan de regio.

 Top

Grote bonte specht

Dieren en planten

In De Vaanders werd vroeger heide ontgonnen en vandaag nog vind je er een natuurlijk amfitheather waar ijzerrijk grondwater aan de oppervlakte komt. Dat zorgt voor bijzondere planten zoals waterviolier.

De bosbestanden van de Vaanders kunnen we in twee delen opsplitsen. Bijna de helft van het gebied wordt gedomineerd door zomereik en in mindere mate wintereik en beuk. De andere delen zijn dan weer minder waardevol door aanplantingen met populieren en wilgenstruwelen in nattere zones en naaldhout in de drogere delen. Maar dat is lang niet het enige wat je aan natuurpracht vindt in De Vaanders: langs de dreven groeit de tormentil en de zeldzame hengel. In de graslanden ontdek je melkeppe, kantig hertshooi en schildereprijs. Holpijp, grote waterweegbree en waterviolier sieren de poelen en grachten.

De Vaanders zijn een toevluchtsoord voor verschillende inheemse vogelsoorten. Je kan er de grote bonte specht spotten en de buizerd vindt er zijn broedplaats. Het natuurgebied herbergt ook grotere diersoorten. Zo worden de bossen bevolkt door een populatie reeën en ook de vos voelt zich er thuis. De dreven en de vochtige bossen zijn het ideale biotoop voor paddenstoelen. Met meer dan 100 verschillende soorten zijn De Vaanders een van de meest gevarieerde paddenstoelgebieden uit de omgeving.

 Top

Natuurbeheer

Natuurpunt zet zijn schouders onder het natuurgebied De Vaanders en maakt plannen om de inrichting en het beheer van het landgoed te optimaliseren. Op deze manier komt er een heuse bosuitbreiding van maar liefst 13 hectare aangeplant bos. De aanwezige bossen zullen zo natuurlijk mogelijk ontwikkeld worden met speciale aandacht voor de meest waardevolle bomen. Door enkele verdwenen dreven opnieuw te herstellen, de bestaande waterlopen verder in te richten en extra poelen aan te leggen, gaan De Vaanders een bloeiende toekomst tegemoet als recreatief natuurgebied en toevluchtsoord voor mens en dier.

 Top

Verder wandelen

Vorte Bossen

Heideveld-Bornebeek

Gulke Putten

Maldegemveld

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
4.30km

Vaanders Rode Wandeling

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help De Vaanders groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift De Vaanders".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Rony Van Houdenhove rony.van.houdenhove@gmail.com of Jan Versigghel jan.versigghel@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.