Zeer waardevol, beschermd en… toch bedreigd

Laatste update: 31/03/2014

De natuur in de Grote Netevallei is zo mooi en bedreigd dat ze werd opgenomen in het Natura 2000 netwerk van de belangrijkste natuurgebieden in Europa.

Het Natura 2000 netwerk is het Europese netwerk van beschermde gebieden opgezet om de bijzondere natuurwaarden te verzekeren. Het omvat bijna 18 % van het Europese grondgebied. Het is niet gelimiteerd tot natuurreservaten maar gebaseerd op het breder principe van behoud en duurzaam gebruik van de natuur. Een plaats waar mensen en natuur in harmonie kunnen samenleven.

Met zo een status moet alles toch in orde zijn? Helaas niet.

In het Vlaanderen van de 21ste eeuw krijgt de natuur weinig kansen. Woongebieden, industrieterreinen, intensieve landbouwgebieden,… versnipperen onze natuurgebieden en zetten de natuur onder druk. Immers, hoe kleiner het natuurgebied, des te groter de kans dat zeldzame planten en dieren er uitsterven. Daarnaast worden heel wat bijzondere biotopen zoals heiden en soortenrijke graslanden aan hun lot overgelaten of beplant met monotone dennen en populieren. Hierdoor verdwijnen hele landschappen en daarmee ook veel planten en dieren.

Geconfronteerd met deze pijlsnelle achteruitgang van de natuur in de Grote Netevallei, namen lokale vrijwillige medewerkers van Natuurpunt in 1990 het initiatief en startten de uitbouw van een groot, beheerd natuurgebied. De start van een succesverhaal voor de natuur én de mensen!

TOP