Wilde bijen

Er komen naar schatting zo'n 350 à 400 soorten wilde bijen voor in de grensstreek. Wilde bijen leven ofwel solitair (waarbij 1 vrouwtje instaat voor de verzorging van haar kroost), sociaal (in een kolonie zoals hommels) of parasitair (bijen die hun eieren leggen in nesten van andere bijensoorten). Wilde bijen voeden zich uitsluitend met stuifmeel en nectar en hebben gespecialiseerde structuren om stuifmeel mee te vervoeren (haarborstels, korfjes, gevederde haren,…) waardoor ze dé bestuivers bij uitstek vormen. Heel wat wilde bijensoorten kennen een gespecialiseerd bloembezoek waarbij ze het stuifmeel van slechts 1 plantensoort verzamelen.

Koekoekshommel op braam

Zweefvliegen

Zweefvliegen zijn een familie binnen de vliegen (Diptera). Er zijn meer dan 300 soorten uit de grensstreek bekend. Heel wat soorten lijken sterk op bijen of wespen, maar ze onderscheiden zich van bijen of wespen door hun korte antennes, de grote ogen en het feit dat ze maar 1 paar vleugels hebben. Volwassen zweefvliegen voeden zich voornamelijk met nectar en stuifmeel waardoor ze vaak op bloemen te vinden zijn. Hun larven voeden zich ofwel met bladluizen, ofwel met micro-organismen in rottend organisch materiaal. Een aantal larven leven van levende planten of paddenstoelen. Voor sommige wilde planten of gewassen kunnen zweefvliegen belangrijke bestuivers zijn.

Vlinders en kevers

Vlinders kunnen worden onderverdeeld in dagvlinders en nachtvlinders, hoewel heel wat leden van die laatste groep toch overdag foerageren. Vlinders onderscheiden zich van andere bestuivende insecten door hun zuigsnuit, een zeer lang en buigzaam uitsteeksel vooraan op de kop dat perfect geschikt is om nectar te verzamelen. Vlinders dragen slechts in kleine mate bij een bestuiving.

Ook kevers dragen weinig bij aan de bestuiving van planten vandaag de dag, maar de eerste bekende bestuivende insecten, zo’n 200 miljoen jaar geleden, waren kleine kevers die cycaspalmen bestoven.

 

 
 

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional – Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

www.sapoll.eu | www.interreg-fwvl.eu

TOP