Damvallei

De damvallei is een mozaïek landschap waar laagveen gevormd door verlande meanders van de Schelde samenkomen met bloemrijke, vochtige hooilanden, een groot aantal turfputten, wilgen en elzenstruweel.

Home

In het verleden werd, in dit stukje natuurpracht, echter nog aan intensieve landbouw gedaan. Hiernaast was er ook recreatief omgesprongen met het gebied, waardoor restanten van vakantiehuizen en tuinplanten aanwezig kunnen zijn op stukjes met hoge ecologische potentie. 

Met dit project willen we nieuw in beheer verkregen percelen een duwtje in de rug geven door een paar strategische  ingrepen uit te voeren.

De oude meander van de Schelde gelegen in de Bochten vormt een harde grens voor het op het eiland gelegen boshabitat. Via dit project creëren we een boszoom  van 6500 m² die deze grens verzacht en de biodiversiteit van het boshabitat exponentieel vergroot. Soorten als de keizersmantel komt dit ten goede.

Exoten worden verwijderd over het projectgebied, gaande van fijnsparren, bamboe en rododendron. Gebiedsvreemd materiaal wordt verwijderd, waaronder betonplaten, schuilhokken en autobanden.

De vochtige graslanden van Damvallei hebben een hoge ecologische waarde, hierdoor is het belangrijk om eenmalige ingrepen uit te voeren die het beheer hiervan bespoedigen. Overmatige opslag van wilgenkoppels in waardevolle graslanden worden verwijderd. Wilgenstruweel is overvloedig aanwezig waardoor het secuur verwijderen van enkele wilgenkoppels globaal gezien een biodiversiteitswinst biedt. Hiernaast wordt ook een halve kilometer raster geplaatst om nabegrazing mogelijk te maken op onze graslanden. Door te kiezen voor nabegrazing creëren we extra vestigingskansen voor de natte graslandsoorten van het zilverschoonverband, dit zorgt op zijn buurt weer voor dat extra beetje biodiversiteit.

Deze herstelmaatregelen worden mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse overheid en het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP