grasland.jpg

© Ewoud L'Amiral

De Europese unie heeft verschillende habitats een beschermde status gegeven omdat ze door veranderend landgebruik steeds zeldzamer werden. Om hun voorbestaan te garanderen, werden gebieden waar de habitats nog voorkomen, opgenomen in het Natura 2000 netwerk van Europees belangrijke natuurgebieden. In dit project wordt gewerkt rond 9 van die habitats. Voor een beschrijving van de habitattypes kan je terecht op de website van de Vlaamse overheid:

TOP