Laatste update: 31/03/2014

Klokjesgentiaan & gentiaanblaauwtje

Tussen de natte heideplekken vind je tientallen van deze kleine donkerblauwe bloemen. Het is de voedselplant van de rups van het gentiaanblauwtje, één van onze zeldzaamste dagvlinders. Op de meeste bloemhoofdjes en steeltjes vinden we in de zomermaanden hagelwitte eitjes terug. Op het moment dat de rups voldoende gegeten heeft, laat ze zich op de grond vallen en wacht op… een mier. Een klierafscheiding van de rups scheidt een zoete stof af en daar is de knoopmier op verlekkerd. Deze mieren nemen de zoetigheid mee naar het nest waar de rups zich als een volleerde parasiet tegoed doet aan de mierenlarven. De hele winter verblijft de rups in het mierennest en komt dan begin juli als vlinder naar buiten om de hele cyclus opnieuw te laten starten.

Al jaren wordt hard gewerkt om deze bijzondere soort meer kansen te geven. Met succes! Deze soort, die elders achteruitgaat, doet het hier steeds beter. Dit gebied is nu een van de belangrijkste vindplaatsen geworden van deze in de Benelux zeer zeldzame vlindersoort.

Weidevogels

Wulp, kievit en grutto worden vaak weidevogels genoemd. In feite zijn het echter typische heidesoorten die door het verdwijnen van de heide het zeer zwaar te verduren kregen. Een aantal dieren hebben hun kans gewaagd in natte weilanden (een biotoop dat in hun ogen het meest lijkt op natte heide). Hier en daar lukte dat ook en kon de populatie groeien. Helaas slagen de vroegere heidevogels er zich niet in om de verdere industrialisatie van de landbouw te volgen. Ze sterven langzaam maar zeker uit. Hopelijk kan de symboolsoort van de stad Neerpelt, de wulp, stand houden op de heide in het Hageven.

TOP