Hieronder worden de doelsoorten opgelijst van Life Visbeek. Het zijn soorten die typisch zijn voor de habitats die de centrale doelstelling vormen van dit project.

Deze soorten zijn vrijwel allemaal Rode Lijstsoorten op Vlaams niveau.

Planten

Drijvende waterweegbree Luronium natans behoort tot de Bijlage II van de Habitatrichtlijn en is daarom een belangrijke doelsoort van LIFE Visbeek, ondanks dat de soort de voorbije jaren niet meer is gevonden in de Visbeekvallei. De soort is immers een typische soort voor de doelhabitats (mineraalarme) oligotrofe wateren (3110, 3130).
Gezien de inspanningen van Natuurpunt van de afgelopen decade duidelijk hebben aangetoond dat de Visbeekvallei onmiskenbaar zeer hoge potenties heeft voor het herstel maar vooral ook voor de ontwikkeling van venhabitats (3110, 3130), zijn er grote kansen voor het scheppen van het geschikte habitat voor Drijvende waterweegbree. Uit ervaring in andere gebieden is in ieder geval gebleken dat de soort een vrij lang levende zaadbank heeft.

Drijvende waterweegbree - Yves Dams

Dieren     

Reptielen

Een belangrijke doelsoort van Life Visbeek is Adder Vipera berus. De Visbeekvallei is één van de twee gebieden in Vlaanderen waar Adder Vipera berus nog voorkomt. Eind de jaren 1980 was de soort vrijwel uitgestorven. Onder impuls van de vrijwillige medewerkers van Natuurpunt is het laatste decennium de kwaliteit van het habitat –vochtige heide (4010) en droge heide (4030)- van Adder Vipera berus sterk verbetert. Tijdens het project zal er sterkt gewerkt worden aan een substantiële uitbreiding van deze heidehabitats zodat er zich een duurzame populatie van deze prachtige en intrigerende slang kan vormen.     

Adder - Tom Goossens

Insecten

De Visbeekvallei is een hotspot in Vlaanderen voor dagvlinders. Ondanks dat de dagvlinders sterk geleden hebben door het verlies aan kwaliteitsvolle bos- en heidehabitats, komen er nog relictpopulaties voor van verschillende soorten met kansen voor herstel.

De doelsoort voor alluviale bossen (91E0) is Kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla, In de Visbeekvallei komen nog twee deelpopulaties voor.

Kleine ijsvogelvlinder - Vlinderstichting Chris Van Swaay

De doelsoorten voor de heidehabitats zijn Bont dikkopje Carterocephalus palaemon, Groentje Callophrys rubi en Bruine eikepage Satyrium ilici. Deze laatste soort is in 2009 na een lange afwezigheid herontdekt in de Visbeekvallei. Het is een soort die sterk achteruit gaat in Vlaanderen.

bont dikkopje - Arthur Van dijk

Bruine eikenpage - Vlinderstichting Albert Vliegenhart

Voor de heidehabitats komen er bij de sprinkhanen ook nog een aantal zeer belangrijke relictpopulaties voor in de Visbeekvallei namelijk Snortikker Chorthippus mollis en Heidesabelsprinkhaan Metrioptera brachyptera.

Heidesabelsprinkhaan - Maarten Jacobs

In de Blauwgraslanden (6410) komen ook enkele belangrijke doelsoorten voor. De blauwgraslanden (6410) zijn in de Visbeekvallei het enige habitat van Wekkertje Omocestus viridulus en Moerassprinkhaan Stethophyma grossum.

TOP