Het algemene doel van het Life-project “Life Abeek” is het behoud en de ontwikkeling van de aanwezige Natura 2000 habitats. Er zijn twee belangrijke facetten aan het project.

Enerzijds willen we met grootschalige natuurherstelacties de aanwezige habitats herstellen en hun areaal uitbreiden. Anderzijds willen we via verscheidene publieksacties meer draagvlak en betrokkenheid voor het Natura 2000 gebied creëren bij de lokale bevolking.

Acties voor natuurherstel

 • Herstel van heide- en landduinhabitats in mozaïek met eikenberkenbos
 • Ontwikkeling van waardevolle beekbegeleidende broekbossen
 • Herstel van uitzonderlijke veenhabitats in mozaïek met andere habitats
 • Herstel van water-, ven en oevervegetaties    
 • Integratie sites met weekendverblijven en vernatuurlijking van bijhorende tuinvijver
 • Opstarten extensieve begrazing
 • Exotenbestrijding
 • Opzetten van kleinschalige composteereenheden   


Publieksacties

 • Infomomenten/wandelingen voor de bevolking
 • Nieuwe wandelpaden en infoborden
 • Tentoonstelling Mariahof
 • Natuurevenement
 • Wandelfolders
 • Infobrochure LIFE-project
 • Website
 • Laymans-report
TOP