Met dit LIFE-project wil Natuurpunt vzw het Kempische landschap herstellen. De overgebleven heide, heischraal grasland en andere typische habitats, die nu sterk gereduceerd en versnipperd zijn, zullen door grootschalig herstel terug meer uitgestrekt en aaneengesloten zijn.

De ecologische doolstellingen voor het project:

  • Ontwikkelen van methodes voor herstel van heischraal grasland zonder de broedende weidevogels in gedrang te brengen. 
  • Grootschalig herstel van de sterk bedreigde heischrale graslanden (6230*) door afgraven en/of verschraling van weilanden op voormalige landbouwgrond. Hierbij wordt rekening gehouden met de weidevogels waar dit van toepassing is. Er wordt gemikt op een uitbreiding van het areaal met 255 ha.
  • Herstel van heischrale graslanden (6230*), duinheide (2310/2330) en vochtige heide (4010) door verwijderen van jong bos. 
  • Kwaliteitsverbetering van gedegradeerde heischrale gralsanden (6230*), duinheide (2310/2330) en vochtige heide (4010).
  • De kennis, opgedaan door het testen en implementeren van verschraling, delen met andere partners in het Natura 2000-netwerk

Andere doelstellingen:

  • Verbeteren van de waterberging in het Turnhouts Vennengebied om overstromingen in de stad Turnhout in de toekomst te vermijden.
  • Verbetering van de toegankelijkheid in het Turnhouts Vennengebied door aanleg een nieuwe wandelweg en het uitbouwen van bezoekerscentrum Klein Engelandhoeve.
TOP