Actieplan bestuivers

Dit tienjarig (2019-2029) actieplan voor alle wilde bestuivers werd opgesteld samen met alle partijen in het Frans-Belgische grensgebied in het kader van het Interreg-project SAPOLL (Samenwerken voor pollinators – Sauvons nog pollinisateurs). Wetenschappelijke kennis, een uitgebreide inventarisatie van bestaande initiatieven en een bevraging waren de basis voor de regionale experten.
De doelstelling van dit actieplan is het doorbreken van de vicieuze cirkel van de achteruitgang van de bestuivers om hem om te vormen in een cirkel die gunstig is voor hun behoud.

Genustabel wilde bijen

In het kader van het Interreg-project SAPOLL maakten Natuurpunt en Natagora een tabel om wilde bijen tot op genusniveau te determineren. De tabel is rijkelijk geïllustreerd en vormt een goede basis voor het determineren van deze boeiende diergroep.

Atlas van de hommels van België en Noord-Frankrijk

In het kader van het Interregproject Samenwerken voor bestuivers (SAPOLL) werd in 2019 een hommelatlas samengesteld met alle verspreidingsdata van de afgelopen 200 jaar uit België en Noord-Frankrijk. Deze atlas bevat ook heel wat ecologische informatie van alle 31 soorten. Tot slot vind je er ook heel wat tips om een hommelvriendelijke omgeving te creeren.

Tips voor een bestuiversvriendelijke tuin

In het kader van het SAPOLL-project werd een tuinencharter opgesteld dat tuiniers kunnen ondertekenen. 

Om tuiniers te ondersteunen met specifieke tips voor het maken van een bestuiversvriendelijke tuin werden 11 fiches opgemaakt. Deze zijn hieronder te downloaden. Het gaat om volgende fiches: 

 1. Bloembakken beplanten
 2. Bloemenweide inzaaien
 3. Kruidenspiraal
 4. Drinkplaats voor insecten
 5. Hout en dood hout
 6. Groenbemesters, alleen maar voordelen voor de tuin
 7. Bloemenrijk braakland
 8. Gemengde haag
 9. Nesten voor wilde bijen
 10. Monoflorale percelen
 11. Klimplanten
TOP