Kom met je klas werken in de natuur!

Educatief Natuurbeheer vertrekt vanuit de beleveniswereld van het kind; het is een ervaringsgericht en leergebiedoverschrijdend project waarmee we kinderen (terug) warm willen maken voor natuur. Al doende leren kinderen over de wondere wereld van kruiden, vlinders, mieren, het waterleven, vogels en imposante bomen. We dompelen hen met al hun zintuigen onder in de natuur, en geven hen de kans om een handje toe te steken in het beheer ervan. We bereiken op die manier heel wat eindtermen voor het basisonderwijs (en ook secundair onderwijs).

In eerste instantie wordt het project Educatief Natuurbeheer aangeboden aan leerlingen van de 3e graad basisonderwijs. We komen dan drie maal in contact met de leerlingen.

  • In het eerste contact zijn wij op bezoek in de klas en geven we informatie over de natuur van vroeger, de natuur van nu en wat er allemaal veranderd is. Er wordt extra aandacht besteed aan het belang van natuurbeheer. Dit doen we aan de hand van een diavoorstelling of het Natuurbeheerspel.

  • In een tweede contactmoment trekken we de natuur in om er beheerwerk uit te voeren. We kiezen steeds voor een natuurgebied in de buurt van de school. Zo werken we aan verbondenheid met de lokale natuur op wandel- of fietsafstand. We stimuleren de scholen dan ook om te voet of met de fiets te komen. De werken die we doen zijn divers en afhankelijk van de lokale noden: aanplant, heideherstel, exotenbestrijding, maaisel opruimen, takkenwallen bouwen, enzovoort.

  • In een derde en laatste contactmoment bekijken we wat de resultaten zijn van ons werk met een natuurontdekkingstocht. In het voorjaar is de natuur op haar mooist en valt er veel te beleven. We laten onze zintuigen dan ook goed werken en kijken door loepjes naar diertjes, plantjes, steentjes, we leren terug ruiken, luisteren, voelen en soms zelfs proeven. Vaak wordt een belevingsgerichte tocht door het gebied gecombineerd met een wateronderzoek (waterbeestjes) en/of een onderzoek naar bodemdiertjes.

Uiteraard kan het project ook aangeboden worden aan andere leeftijdsgroepen. We doen dan een aanbod op maat. Zo hebben we al met kleutertjes aan takkenwallen gebouwd en zijn we met 18-jarigen riet gaan opruimen in een moerasgebied. Keer op keer succesverhalen waarbij ook het infomoment inhoudelijk aangepast wordt aan het leerstadium van de leerlingen. Indien gewenst kunnen we met de leerkracht bekijken op welke manier de activiteiten goed kunnen aansluiten met bestaande leerthema's in de klas, bv. egels, biotoop heide, exotenbeheer, wilde bijen, klimaat, etc. 
 
Ondersteuning door (groot)ouders
Het kunnen rekenen op enkele extra begeleiders tijdens de wandel- of fietstocht van en naar het natuurgebied is vaak noodzakelijk. Vele (groot)ouders hebben wel een paar uurtjes tijd om zo’n groep mee te begeleiden. Ondertussen kunnen ze een handje meehelpen of meewandelen. Ze kunnen misschien nog leuke verhalen vertellen over het natuurgebied, waarin ze vroeger zelf nog gespeeld hebben? Het contact met (groot)ouders tijdens de natuurbeleving is voor de betrokken leerlingen een grote meerwaarde en zorgt voor een verdieping van de topnatuurervaring! 
 
Vergroening van de speelplaats
Natuur beperkt zich niet tot een natuurreservaat. Vaak kan je met enkele kleine ingrepen op de speelplaats de natuur ook een plaatsje geven in de school. Eenvoudig maar doeltreffend zijn nestkastjes, insectenhotels, bloemenweides, wilgenhutten, wilgentunnels,… Voor ondersteuning op maat, kan je steeds bij onze educatieve medewerkers terecht, die hiervoor samenwerken met de MOS-begeleiders van de betrokken provincies. Elke vergroeningsactie doen we samen met de leerlingen en kadert in een groter verhaal. Zo kunnen we ervoor zorgen dat niet enkel de natuur nieuwe kansen krijgt op het schooldomein, maar dat ook de kinderen leren hoe zij thuis zelf de natuur kunnen helpen. 
TOP