Natuurherstel in Griesbroek

In 2018 vroeg Natuurpunt een Investeringssubsidie Natuur aan bij het Agentschap voor Natuur en Bos om op de voormalige recreatieve site Centennial City asfalt en koterij te verwijderen en de ophogingen af te graven met als doel spontane broekbosontwikkeling. .

In het Griesbroek, en bij uitbreiding de ganse vallei van de Grote Nete, werden in de jaren 1960 en 1970 talloze recreatiesites aangelegd in de vallei. Centennial City was een ‘Cowboydorp’, gelegen in overstromingsgebied tussen Heiloop en Grote Nete. De permanent bewoonde gebouwen en de ophogingen zorgden voor een ongewenste verstoring van de vallei en verhinderde de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied.  

In een eerste fase liet Natuurpunt de gebouwen en het asfalt op de parkeerlus verwijderen. In een tweede fase werd nog een deel puin verwijderd en werd de site afgegraven na het verwijderen van opslag en exoten zoals bamboe. De site zal na de spontane ontwikkeling tot broekbos opgaan in de omliggende bossen.

Robuustere natuurkernen zijn niet enkel van groot belang voor fauna en flora. Ze laten ook een optimaal gestuurde recreatie toe die een grote meerwaarde betekent voor de bezoeker van Griesbroek.

Na de werken


 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP