De Abeekvallei is één van de mooiste beekvalleien van Vlaanderen en herbergt langsheen zijn loop een grote verscheidenheid aan zeldzame natuur. 

Langs de oevers van de Abeek vinden we venige hooilanden en zeer mooie elzenbroekbossen. Deze gaan over in droge zandige valleiflanken waar we nog relicten van heide en heischrale graslanden aantreffen. Dit zijn allen natuurtypes die zowel op Vlaams als op Europees niveau zeldzaam zijn. De Abeek is met zijn omliggende moeras- en heidegebieden dan ook terecht opgenomen in het Europese Natura 2000 netwerk van internationaal belangrijke gebieden. 

Dankzij Europese steun door middel van het Life+project “Life Abeek” zal Natuurpunt van 2010 tot 2014 grootschalige natuurherstelacties rondom deze beek kunnen uitvoeren. Daarnaast willen we met dit project de plaatselijke bevolking bewust maken van de natuurwaarden in haar eigen streek.

 

Lees hier het laatste nieuws over LIFE-Abeek

 

Natuurgebieden binnen dit project

 

 

Meer info over het Life-programma van de Europese Unie vindt u hier.

Meer info over het Natura 2000-netwerk vindt u hier.

LIFE / Natura2000

TOP