DUNIAS is een letterwoord en staat voor ‘DUNe restoration by tackling Invasive Alien Species’, vrij vertaald: het herstel van onze duinen door het verwijderen van woekerplanten. In dit natuurherstelproject zullen duingebieden langsheen de volledige Vlaamse kuststrook vrijgemaakt worden van struikachtige invasieve uitheemse soorten.

LIFE DUNIAS herstelt kustduinen

Het project is gestart op 1 december 2021 en loopt tot 1 december 2026. Agentschap Natuur en Bos (ANB) zal samen met 15 partners via een gecoördineerde aanpak woekerplanten verwijderen. Het DUNIAS project ontvangt financiële steun via het LIFE-programma van de Europese Unie, alsook van alle projectpartners.

Uniek aan het DUNIAS project is de gecoördineerde aanpak met alle voornaamste duinbeheerders in België. We zetten ze even op een rijtje voor jou:

 • Coördinatie: Agentschap Natuur en Bos
 • 4 geassocieerde partners die zelf acties zullen uitvoeren:
  • Natuurpunt Studie
  • Natuurpunt Beheer
  • Natuurinvest
  • Compagnie het Zoute
 • 11 co-financiers die een financiële bijdrage leveren aan het project:
  • Agentschap voor maritieme dienstverlening en kust (Afdeling kust)
  • Agentschap wegen en verkeer
  • Provincie West-Vlaanderen
  • Koninklijke schenking
  • Ministerie van defensie
  • Aquaduin (voormalige IWVA)
  • Royal Ostend golf club
  • Gemeente Koksijde
  • Gemeente Knokke-Heist
  • Gemeente De Panne
  • Stad Oostende
TOP