Het bovenstroomse gedeelte van de vallei van de Grote Nete is een prachtig natuurgebied waar Kempense beekjes zich doorheen het landschap slingeren. Bossen met de voeten in het water en bloemrijke graslanden met bont gekleurde vlinders bepalen hier de sfeer. De Grote Nete is ‘de blauwe draad’ die al deze natuurpareltjes aan elkaar rijgt.

De vallei van de Grote Nete is zo belangrijk, dat ze werd opgenomen in het Natura 2000 netwerk van de belangrijkste natuurgebieden in Europa.  Natuurpunt en de provincie Antwerpen werken hier samen in het kader van een Europees LIFE project aan de toekomst! Door een uitbreiding van de oppervlakte  broekbossen,  graslanden, duinvegetaties en ruigtes. Lees meer.

Het Natura 2000 netwerk is het Europese netwerk van beschermde gebieden opgezet om de bijzondere natuurwaarden te verzekeren. Het omvat bijna 18 % van het Europese grondgebied. Het is niet gelimiteerd tot natuurreservaten maar gebaseerd op het breder principe van behoud en duurzaam gebruik van de natuur. Een plaats waar mensen en natuur in harmonie kunnen samenleven.

Met zo een status moet alles toch in orde zijn? Helaas niet.
In het Vlaanderen van de 21ste eeuw krijgt de natuur weinig kansen. Woongebieden, industrieterreinen, intensieve landbouwgebieden,… versnipperen onze natuurgebieden en zetten de natuur onder druk. Immers, hoe kleiner het natuurgebied, des te groter de kans dat zeldzame planten en dieren er uitsterven. Daarnaast worden heel wat bijzondere biotopen zoals heiden en soortenrijke graslanden aan hun lot overgelaten of beplant met monotone dennen en populieren. Hierdoor verdwijnen hele landschappen en daarmee ook veel planten en dieren.

Geconfronteerd met deze pijlsnelle achteruitgang van de natuur in de Grote Netevallei, namen lokale vrijwillige medewerkers van Natuurpunt in 1990 het initiatief en startten de uitbouw van een groot, beheerd natuurgebied. De start van een succesverhaal voor de natuur én de mensen!

De hoofdrolspelers in het project zijn de plaatselijke vrijwillige medewerkers van Natuurpunt waarbij coördinatie voorzien wordt vanuit Natuurpunt Beheer vzw.

Natuurgebieden binnen dit project

  • Griesbroek
  • Malesbroek
  • Vennen
  • Zammelsbroek
  • Bels Broek en Hei
  • Zelguis
  • Roost-Craeywinckel

 

Meer info over het Life-programma van de Europese Unie vindt u hier.

Meer info over het Natura 2000-netwerk vindt u hier.


Logo LIFE+ Logo Natura 2000 

Provincie Antwerpen

 

TOP