Het oosten van de provincie Vlaams-Brabant wordt gekenmerkt door een heel gevarieerd en ecologisch waardevol landschap: Het Hageland.

Deze zone vormt het overgangsgebied tussen de zand- en de leemstreek, en herbergt de typisch Hagelandse dagzomende ijzerzandsteenformaties (diestiaanheuvels) met uitgesproken zuid- of noordgerichte hellingen. Op deze hellingen vormen er zich allerlei warmte- en droogteminnende grasland-, heide- en bosvegetaties.

Ijzerzandsteengroeve Wijngaardberg - Kevin Feytons

In tegenstelling tot deze hoger gelegen biotopen, staat het Hageland immers ook bekend om zijn natte valleigebieden: ‘Vallei van de Winge en de Motte’ en de ‘Demervallei’. Zo herbergen deze valleigebieden natte bloemrijke graslanden, moeras- en veengebieden en valleibossen.

Elzenbroekbos - Theo Geuens

Door de vele gradiënten in het landschap zijn deze habitats vaak op kleine schaal met elkaar verweven.Het Hageland is zeer uniek in Vlaanderen doordat er nog relatief veel historisch permanente valleibossen en loofbossen met afwisseling van heide- en heischrale graslanden voorkomen.

De vele wijngaarden, poelen, holle wegen en houtkanten vervolledigen ten slotte het prachtige Hagelandse landschap.Allerlei bedreigingen zorgen echter voor het verdwijnen van deze habitats. Er is dus een gericht beheer en een uitbreiding van deze habitats noodzakelijk om deze enorme biodiversiteit te kunnen behouden in de toekomst.

Hagelands landschap - Gemeente Rotselaar 

Lees hier het laatste nieuws over LIFE-Hageland

Tevens hebben we ook een facebookpagina waar geregeld nieuws op gezet wordt. Deze vind je hier.

 

Volgende natuurgebieden vallen binnen het projectgebied:

Meer info over het Life-programma van de Europese Unie vindt u hier.

Meer info over het Natura 2000-netwerk vindt u hier.

 

Logo LIFE+ Logo Natura 2000

TOP