Inleiding

Klimaatopwarming, broeikasgassen, CO2, het doet allemaal waarschijnlijk wel een belletje rinkelen. Het is ondertussen ook duidelijk dat er dringend nood is aan maatregelen om klimaatopwarming en CO2-uitstoot te verminderen. Vaak grijpen we hiervoor terug naar de natuur, en meer bepaald bossen. Bossen helpen inderdaad met het capteren van CO2 en zo wordt het dus uit de atmosfeer gehaald en draagt het niet meer bij tot klimaatopwarming. Wat echter niet algemeen geweten is, is dat veengebieden eigenlijk nog veel beter zijn in het opnemen van CO2 in de bodem. Onder de voorwaardes dat veengebieden in een goeie staat zijn en dus niet verdroogd. In Vlaanderen resten nog maar weinig veengebieden. De gebieden die er nog zijn, zijn vaak verdroogd en gedegradeerd. Hier helpt het Europees LIFE Multi Peat project om het veensysteem terug te herstellen en zo bij te dragen tot klimaatmitigatie.

LIFE Climate Change Mitigation

LIFE Multi Peat is een LIFE Climate Change Mitigation project, dit is anders dan de meeste andere LIFE-projecten die focussen op biodiversiteit en habitatherstel. Hier ligt de focus dus op het klimaat. Beide zijn natuurlijk nauw aan elkaar verwant. Door de CO2-capterende werking van veengebieden te herstellen, wordt ook biodiversiteit beschermd en aangetrokken en beschermen en ontwikkelen we een aantal Europees beschermde habitatten. Er wordt geschat dat de vallei van de Grote Beek na herstel de CO2 uitstoot met meer dan 1000 ton CO2 per jaar reduceert.

Veenherstel

Momenteel zijn veel veengebieden verdroogd en stoten ze dus CO2 uit. Een veengebied is eigenlijk een gebied waar duizenden jaren geleden heel veel CO2 is opgeslagen in de grond. Hiermee kunnen we twee kanten uit: ofwel gaat de CO2 die ooit is opgeslagen geleidelijk aan terug vrijkomen, ofwel herstellen we de werking van het veen en zetten we het proces verder waarin CO2 gefilterd wordt uit de lucht.

Binnen het LIFE Multi Peat project zullen een aantal van deze veengebieden hersteld worden. Samen met een aantal Europese partners uit Nederland (Natuurmonumenten & Eurosite), Duitsland (NABU), Polen (KP & OTOP) en Ierland (NUIG) gaan we de strijd aan tegen klimaatverandering. In totaal wordt zo’n 700ha veengebied hersteld, waarvan 130ha in de vallei van de Grote Beek.

TOP