Nardus stricta, borstelgras, heischrale graslanden: een sterk bedreigd habitattype, dat vooral op de arme gronden in de Kempen nog te vinden is. Limosa limosa, grutto, weidevogels: een groep van vogels die de voorbije decennia sterk zijn achteruitgegaan. Ooit waren de twee onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het huidige, door landbouw getekende, landschap lijken de twee echter met elkaar te conflicteren en wordt er steeds voor één van beiden gekozen. In LIFE Nardus & Limosa zullen we proberen de heischrale graslanden en de weidevogels opnieuw te herenigen.

grutto_p_stusz11_.jpg

Grutto
© Peter Stusz

LIFE Nardus & Limosa is een samenwerking van zeven projectpartners. Gedurende zes jaar bundelen ze hun krachten om de doelen van het project te bereiken. Iedere partner heeft zijn eigen taak binnen het project.

Natuurpunt coördineert het project en zorgt samen met ANB (Agentschap voor Natuur en Bos), Stichting Brabants Landschap en Stad Turnhout voor uitvoering op het terrein. Zij gaan aan de slag in enkele van hun eigen gebieden om de natuur een flinke duw in de rug te geven. Ze worden bijgestaan door het ForNaLab (Labo voor Bos en Natuur) van de Universiteit Gent en Stichting Bargerveen, die het wetenschappelijke luik op zich nemen. Ze begeleiden de herstelwerken en voeren wetenschappelijk onderzoek uit.  Eurosite staat in voor netwerking met andere experts in weidevogel- en graslandbeheer in Europa.

Het Europese LIFE-fonds cofinanciert projecten in het Natura 2000-netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Dankzij de Europese steun kunnen de zeven partners samen aan de slag voor grootschalige natuurinrichtingen.

 

  

Meer info over het LIFE-programma van de Europese Unie vindt u hier.

Meer info over het Natura 2000-netwerk vindt u hier.

Logo LIFELogo Natura2000

 

Natuurgebieden binnen dit project

TOP