De Oostkustpolders met hun uitgestrekte graslanden en akkers, doorsneden met grachten en rietkragen vormen een typisch agrarisch landschap.

De polders genieten ook bekendheid door de internationaal belangrijke aantallen overwinterende ganzen en steltlopers. Omwille van de waarde van de natuur in dit agrarisch gebied werd in het verleden het Natura2000-netwerk afgebakend.

De instandhoudingsdoelstellingen (IHD) geven aan wat er moet gebeuren om de soorten en habitats waarvoor het gebied is aangeduid te beschermen en te versterken. Hier aan de Oostkust zijn dit vooral sommige types graslanden en de vogels die er broeden en overwinteren.

Het 6-jarig LIFE project Oostkustpolders is eind december 2019 afgelopen.

Het project omvat volgende gebieden:

 

Lees hier het laatste nieuws over LIFE Oostkustpolders

 

Meer info over het Life-programma van de Europese Unie vindt u hier.

Meer info over het Natura 2000-netwerk vindt u hier.

LIFE / Natura2000

Weidevogelbeheer

 

Doe nu een online gift en help de natuur

TOP