Ten noorden van Turnhout ligt een uniek natuurgebied: het Turnhouts  vennengebied. Het is één van de belangrijkste heidegebieden in Vlaanderen met tal van waardevolle vennen en heide. Deze heideterreinen zijn de biotoop van zeldzame planten en dieren die zich specifiek aan dit milieu hebben aangepast. Vennen en hun bewoners zijn op Europese schaal bedreigd.

In het kader van de Europese habitatrichtlijn werd het gebied daarom opgenomen in het Natura 2000 Netwerk. Dat is een Europees netwerk van beschermde gebieden, het lang verwachte eindresultaat van de in 1992 door Europa goedgekeurde habitatrichtlijn. Het Turnhouts Vennengebied maakt deel uit van dit netwerk.

Het geniet de steun van het Life-fonds van de EU. Samen met de Vlaamse overheid en de Europese unie tracht Natuurpunt deze unieke Europees waardevolle biotopen optimaal te beheren binnen het NATURA 2000 netwerk.

In het natuurgebied loopt momenteel een Europees natuurherstelproject: Life Turnhouts vennengebied. In het kader daarvan zijn enkele maatregelen gepland waar je op deze website alles over kan vernemen.

Herstel

De vennen en heide in het gebied zijn op Vlaams en Europees niveau bijzonder belangrijk en zijn zeer goed ontwikkeld. Om een duurzaam behoud en beheer van deze waardevolle natuur te bewerkstelligen, zijn enkele maatregelen noodzakelijk.

 

Natuurgebieden binnen dit projectDit Life-project wordt samen uitgevoerd met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).


Meer info over het Life-programma van de Europese Unie vindt u hier.

Meer info over het Natura 2000-netwerk vindt u hier.


Logo LIFE+ Logo Natura 2000

 

TOP