a83a2438.jpg

© shirin rabi photography
Slam de Natuur ism A.Kult.E vzw

Het Innovatiefonds

Tot € 2500 voor jouw zot idee, experimenteel plan of originele samenwerking!

Het Innovatiefonds van Natuuracademie ondersteunt projecten die inzetten op vernieuwende methodieken of op initiatieven waar mensen in al hun diversiteit zich thuis voelen, gezien en gehoord worden. Heb je een origineel, creatief, fantastisch idee om een educatieve activiteit op te zetten of uit te testen? Heb je het niet eerder kunnen uittesten of realiseren omdat de risico's verbonden aan experimenteren, niet te overbruggen drempels waren?

Misschien komt je idee in aanmerking voor ondersteuning door het Innovatiefonds. Het Innovatiefonds wil met een financiële bijdrage drempels helpen verlagen. Daarom verleent het fonds geen structurele ondersteuning, maar enkel start-up ondersteuningen in een experimentele fase. Volgende indiendatum is 1 mei 2024.

Prioriteiten

(1) Diversiteit en inclusie

Natuuracademie wil inzetten op initiatieven waar mensen in al hun diversiteit zich thuis voelen, gezien en gehoord worden. Hoe kan jij inzetten op inclusieve initiatieven rond natuur(beleving)? Misschien zijn er wel partners met de juiste expertise waar je mee kan samenwerken? We werken ook aan een netwerk rond activiteiten voor meertalige groepen en nieuwkomers en expertise rond gidsen voor en door mensen met een mentale beperking. Op deze groepen willen we dus extra inzetten. 

(2) Innovatieve methodieken voor natuur- en milieueducatie

We zijn op zoek naar innovatieve methodieken om de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid bij een brede groep mensen ingang te doen vinden. Methodisch verwachten we geen variatie op een doorsnee wandeling in een natuurgebied. Maken en doen staan voorop: het initiatief is ervarings- en belevingsgericht en geeft een bijzondere creatieve blik en ervaring op/in natuur. Het initiatief gaat uit van cocreatie of participatie. Het wordt bij voorkeur gerealiseerd in samenwerking met andere sectoren zoals welzijn, cultuur, landbouw, klimaat, mobiliteit...
 

Welke educatieve activiteiten?

De activiteiten moeten in aanmerking komen voor subsidiëring in het kader van het decreet sociaal-cultureel werk. Dat betekent dat jouw voorstel zich richt tot volwassenen in hun vrije tijd.

Let op: om dubbele subsidiëring te vermijden, komen activiteiten niet in aanmerking waarvoor al een structurele subsidie ontvangen wordt of die ingediend worden door een andere instelling dan Natuuracademie.

Wie kan voorstel indienen?

De volgende personen kunnen een voorstel indienen dat voldoet aan de criteria en dat past in het jaarthema:

 • al wie lid is van het open netwerk van Natuuracademie
 • een natuurpunt afdeling, bezoekerscentrum, werkgroep of regionale
 • een medewerker van Natuuracademie
 • een bestuurder van Natuuracademie

Criteria?

 • het past in onze missie en bij de prioriteiten.
 • het idee is helder beschreven en concreet uitgewerkt met doelstellingen + concrete acties (output) 
 • het gaat om de uitwerking van een idee dat na lancering kans heeft om zonder steun verder te bestaan
 • het voorstel is niet louter gericht op lokale toepassing maar bruikbaar voor anderen
 • samenwerking met andere partners is een pluspunt maar geen voorwaarde
 • er wordt een beknopte begroting (inkomsten-uitgaven) voorgelegd waardoor de aangevraagde steun verantwoord wordt. Voor de daadwerkelijke uitbetaling hebben we een bewijs van de uitgaven nodig.
 • voorstel is ontvangen voor 1 mei 2024 
 • realisatie binnen de 12 maanden
 • de behaalde resultaten worden via lessons-learned en/of train the trainer principes gedeeld binnen het open netwerk 

Bedrag en uitbetaling?

Om te vermijden dat middelen te verspreid ingezet worden zal het fonds, in principe, middelen per voorstel kunnen toekennen tussen 500 en 2.500 EUR. De Raad van Bestuur van Natuuracademie kan beslissen om hiervan af te wijken.

De uitbetaling gebeurt nadat het eindverslag en de betalingsbewijzen zijn bezorgd. Ten laatste 3 maanden na einddatum.

Uitbetaling gebeurt steeds op rekening van een organisatie.

Beslissingsproces?

 • De directie bereidt de dossiers voor en doet een gemotiveerd voorstel ter beslissing aan de Raad van Bestuur
 • De Raad van Bestuur neemt een gemotiveerde en niet aanvechtbare beslissing over de toekenning van een deel of de totaliteit van het fonds.
 • De Raad van Bestuur heeft ieder jaar de mogelijkheid om de criteria aan te passen aan de noden van de partners en de vereniging, het fonds uit te bouwen of af te schaffen.

Indienen 

Indienen kan door onderstaande inlichtenfiche voor 1 mei 2024 ingevuld te mailen naar wander.rooze@natuurpunt.be

Vul deze inlichtingenfiche in. 

Voor vragen kan je contact opnemen met Wander Rooze (via mail of tel 0490 11 31 97)

>>Terug naar boven

img_1121.jpg

© Leren over het landschap - Booms welkom, natuurpunt Rupelstreek en Ligo Boom

Goedgekeurde projecten

Initiatieven 2023

 • Mobiel bos -Natuurgidsen Natuurpunt Antwerpen Stad

We bouwen een telefooncel om tot een mobiel bos samen met vrijwilligers van de blikfabriek, natuurpunt… met als resultaat een plekje waar onze natuur in de kijker wordt gezet. Geen tijd om naar het bos te gaan? Het bos komt naar jou! Je kan je met dit kleine natuurplekje verbinden via al je zintuigen, je kan er de natuur beleven, het geeft rust, energie, ontspant… . Het wakkert het verlangen aan en is een opstap naar grotere natuur.  Deze laagdrempelige plek is uitleenbaar aan verschillende organisaties. Bos voor iedereen!

 • Natuur als doel en medium - Bezoekerscentrum Vlaamse Ardennen – Boembekemolen
Aan de hand van belevingsactiviteiten verenigen we mensen in de natuur met een focus
op verbinding (mensen samenbrengen, het samen ‘buiten-zijn’ stimuleren), inclusie (betrekken van mensen/gezinnen/kinderen met een kansarme achtergrond), sociale permacultuur (klein helpt groot, sterk help zwak,...) en ecologie (zero waste, natuurlijk producten,...).
 • Wilderwondertuin, de Podcast - Natuurpunt Mechelen

Podcasts bieden een platform om kennis en verwondering over te brengen bij jong en oud. Natuurpunt Mechelen maakt een podcast over biodiversiteit in tuinen. Maar liefst 12% van het groene oppervlak in Vlaanderen is namelijk tuin!We zetten het voordeel van ‘chaos’ in een tuin in de verf en brengen verwondering over de vele dieren die leven in een tuin. We hebben het over de vogels die van jouw tuin hun thuis hebben gemaakt en over water dat een steeds actuelere rol speelt bij het klimaat, ook in jouw tuin. 

 • Cocreatieve lagune - Parckfarm

Het gaat hier om het participatief met de buurt bouwen van een lagune om zo het "afwaswater" te filteren alvorens het verder in de grond sijpelt. Dankzij de lagune zal het water ook (gefilterd) gebruikt kunnen worden voor de planten in en rond de serre. Daarbij willen we voorbijkomende mensen uit de buurt en rondom onze serre sensibiliseren over het nut van een lagune en de kracht van de natuur via de bijeenkomsten en een informatief bord.

 

 • Garden sessions - Mino Art Space

 

MINO Art Space (Antwerpen) bouwt een groene daktuin met focus op biodiversiteit in de stad, in cocreatie met buurtbewoners en iedereen die geïnteresseerd is om deel te nemen. Deze daktuin wordt een ‘groene oase’, een nieuwe ontmoetingsplaats die de sociale cohesie in de wijk kan versterken, met aandacht voor een inclusieve omgeving en safe space waar elke deelnemer en bezoeker zich erkend voelt. Naast de wekelijkse garden sessions, organiseren we tweewekelijkse workshops gericht op healing en community.

 

Initiatieven 2022

 • Natuurbezinningsweekend - Bee-wise

Verschillende studies tonen aan dat jongeren het vandaag heel moeilijk hebben. Een cultuur die focust op materialisme en individuele prestatie resulteert voor jongeren in een oppervlakkige invulling van wat gelukkig maakt. Het echte geluk zoeken ze niet meer in zichzelf, hun verbondenheid met anderen en de natuur. We willen daarom via dit weekend allochtone jongeren die het vandaag heel moeilijk hebben via spiritualiteit in de natuur verbinden met elkaar en de natuur. 
 • Samen 't bos in - Natuurpunt Kortrijk ism Refu-interim

We willen inzetten op verbindende activiteiten doorheen het hele jaar, voor zowel lokale leden van Natuurpunt als nieuwkomers. De focus ligt op elkaar ontmoeten, met ‘natuur’ als verbindende factor.
De bestaande samenwerking tussen Refu-interim en Natuurpunt Kortrijk willen we verdiepen en uitbreiden, waarbij we beide doelgroepen het roer in eigen handen geven om samen met elkaar natuureducatieve activiteiten te ontwikkelen en van elkaar te leren. 
 • Ecokoffers 2.0 - Studijo Bos ism Milieudienst Schoten

Studijo BOS vindt de ecokoffers opnieuw uit, met een frisse wind en inclusief! We werken hiervoor samen met lokale vrijwilligers, natuurdeskundigen, onderwijsspecialisten en last but not least met personen met een verstandelijke beperking. Enkel maar een “saaie” theoretische uiteenzetting, daar geloven we niet in. De handen moeten uit de mouwen!
 • Buur en Natuur Kempen - Natuurpunt Turnhoutse Kempen ism Agentschap Integratie en Inburgering, Natuur.huis Turnhout

We wensen nieuwkomers in Turnhout en Ravels tools aan te reiken om makkelijk te kunnen integreren in de lokale gemeenschap: excursies in de onmiddellijke omgeving met nadruk op fauna en flora, deelname aan natuurbeheer en deelname aan Meer Natuur in de Stad (een werkgroep van Natuurpunt) die zich toelegt op verfraaiing acties.

 • Anders wandelpraten- Natuurpunt Gent ism PC Gent-Sleidinge en de patiënten

We laten mensen met mentale of psychische kwetsbaarheid actief participeren aan de Gentse natuur op een 'veilige' en participatieve manier. We wandelen in gemengde groepen aan de hand van een 'wandelboekje' dat we cocreatief opstellen. Het wandelboekje in 'klare taal'  zal later ook gebruikt worden om mensen in armoede en hun organisaties op een vergelijkbare manier te betrekken.

 • Met de maangidsen op stap- vzw De Maanwandelaars ism VTI Lier, NP Molenbeekvallei

Volwassenen met een verstandelijke beperking zijn de natuurgidsen voor jong en oud op een laagdrempelige, educatieve en interactieve manier. Deze Maangidsen maken gebruik van pictogrammen, afbeeldingen en tekeningen op de infoborden die we plaatsen op enkele strategische plaatsen in de tuin en in het bos van de Kiem in Vremde.

Initiatieven 2021

 

 • Leren over het landschap, de natuur en het industrieel erfgoed langs de Rupel -Booms Welkom vzw, cbe Mechelen en Natuurpunt Rupelstreek.

Op participatieve wijze ontwikkelen we een educatief aanbod om vluchtelingen en migranten van de eerste generatie in de regio Rupelstreek op een laagdrempelige, leuke en educatieve manier te laten kennismaken met de natuurlijke omgeving en de vrijwilligerswerking van Natuurpunt in de Rupelstreek.

 • Bar canard - Natuurpunt Zedelgem, regionale Brugs Ommeland en Middenkust

Het mogelijk maken van verassende ontmoetingen in een mobiel bezoekerscentrum. Een omgebouwde authentieke woonwagen zorgt dat mensen er op een laagdrempelige manier aan natuureducatie en -beleving kunnen doen.

 • Bos Klappe - Bezoekerscentrum Landschap de Liereman en Dinamo (Turnhout)
Een kleine groep nieuwkomers komt samen in het natuurgebied Landschap de Liereman om het Nederlands te oefenen. Ze wandelen een uitgestippelde wandeling met enkele stopplaatsen en opdrachten.
 • Oude Belgen op de Heuvelrug - Herentalse Natuurgidsen

De Herentalse Natuurgidsen bouwen een spieker, een klein gebouwtje naar het voorbeeld van ijzertijdgraanschuurtjes. Op een plek waar 3000 jaar geleden ijzertijdboeren het land ontgonnen. Van daaruit kan al doende en spelende de omgeving ontdekt worden op de Kempense heuvelrug die rijk is aan natuur, maar ook aan geologie en cultureel erfgoed.

Initiatieven 2020

 • Troetels en kwellen - NP Meise

Een educatief pakket gericht op anderstaligen die Nederlands leren. Het bevat 5 minireportages over de natuur in de buurt en een interactieve beleving over die thema's in een natuurgebied in de buurt.

 • Creatief Natuurlijk - NP Diest en opvangcentrum Caritas Scherpenheuvel - geannuleerd

Dit project voor mensen in een asielprocedure beoogt natuurexploratie en beleving te combineren met een creatieve verwerking. We starten van de natuurfenomenen, dit krijgt een creatief staartje met toneel, dans en zang.

 • diversiteit op groot bushcraftweekend - NP CVN en dienst diversiteit Leuven

Ism de dienst diversiteit nodigen we anderstalige nieuwkomers en hun begeleiders uit op het groot bushvraftweekend. Er wordt slaapgerief en kookmateriaal ter beschikking gesteld.

 • Bosbordspel voor kinderen en jongvolwassenen met een mentale beperking- NP Boven-Dender en Astertehcnics vzw

Enkele koffers met een innovatief ganzenbordspel in het thema van het bos en de natuur, op verschillende niveaus om tegemoet te komen aan de mogelijkheden en talenten van de kinderen en jongvolwassenen.

 • De geheime code van Eversam - NP De Bron en de Eversammers

Op het ritme van de seizoenen bieden we vier keer per jaar een aangepaste boswandeling,
opgebouwd rond doe-activiteiten en spelletjes aan organisaties voor kansarme kinderen

Initiatieven 2019 extra ronde

 • From dusk til down - NP Gaverstreke

Een educatieve nachtdierenkoffer die het nachtleven onderzoekt. De koffer gaat rond bij particulieren, buurten of scholen voor participatie en 'samen leren'.

 • Lieremanranger plus - Werkgroep Educatie NP De Wulp

Een ervaringsgerichte cursus voor mensen met een verstandelijke beperking. Samen met het netwerk dagondersteuning en instellingen van voorziening zoals het Zwart Goor.

 • Slam de Natuur - Natuurpunt CVN en vzw A.Kult.E

Een samenwerking met vzw A.Kult.E van Antwerps stadsdichter Seckou. Op een unieke manier brengen 'slampoëten' hun kijk op de natuur nabij 3 Vlaamse centrumsteden.

Initiatieven 2019 ronde 1

 • Natuurbelevingsweekend  - NP Waasland Kern Noord

Natuurbelevingsweekend voor mensen in armoede en/of beperking. Samen met Natuurhuis Panneweel en Beschut Wonen De Vlier.

 • Natuur en Vlaamse gebarentaal- Natuurpunt CVN

Concrete acties samen met Doof Vlaanderen en het Expertisecentrum Vlaamse Gebarentaal om natuur dichter bij te brengen. Startfase met NP Gent.

 • Taal in het Bos - Natuurpunt Markvallei

Gegidste wandelingen in eenvoudig Nederlands voor anderstalige nieuwkomers. Nadruk op typische seizoensgebonden fenomenen in het bos. Hierbij komen alle zintuigen aan bod. Met BC De Klapekster, vzw Kreatief - Praatpunt.

Initiatieven 2018

 • Rik de Egel- Natuurpunt Heusden-Zolder

Natuureducatief wandelpad, egelpad voor wandelaars in het bos, waarbij het niveau geschikt is voor mensen met een mentale beperking, samen met dagcentrum 'Tweyerke, JNM, RLLK

 • Op zoek naar natuur in Krottegem - NP Mandelstreke

Wijkactiviteiten om samen met verschillende partners zoals stad Roeselare, lokale buurtcomités, vzw El Nour, Agentschap Integratie en Inburgering , CVO’s … een ruimere naambekendheid van NP, meer jonge gezinnen met kinderen aan te spreken en te activeren.

 >>Terug naar boven

TOP