a83a2438.jpg

© shirin rabi photography
Slam de Natuur ism A.Kult.E vzw

Het Innovatiefonds

-> Heb je een interessant voorstel? indienen kan nog tot en met 1 mei 2021.

Wat?

Het innovatiefonds stimuleert initiatieven voor vernieuwing en verdieping, uitgaande van de basis, en geeft hen een duwtje in de rug. Heb je een origineel, creatief, fantastisch idee om een educatieve activiteit op te zetten of uit te testen? Heb je het niet eerder kunnen uittesten of realiseren omdat de risico's verbonden aan experimenteren, niet te overbruggen drempels waren?

Misschien komt je idee in aanmerking voor ondersteuning door het Innovatiefonds. Het Innovatiefonds wil met een financiële bijdrage drempels helpen verlagen. Daarom verleent het fonds geen structurele ondersteuning, maar enkel start-up ondersteuningen in een experimentele fase.

Prioriteiten

We kiezen voor 2 prioriteiten. 

(1) Kansengroepen

Hoe kan je mensen die tot hiertoe heel weinig betrokken zijn bij natuur(beleving) beter bereiken via educatieve activiteiten? Misschien zijn er wel organisaties in je gemeente waar je mee kan samenwerken? Dit zijn de groepen waar we aandacht willen aan besteden:

 • mensen in armoede,
 • mensen met een beperking,
 • mensen met een migratieachtergrond
 • gedetineerden
(2) Innovatieve methodieken voor natuur- en milieueducatie

We zijn op zoek naar innovatieve methodieken om de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid bij de mensen ingang te doen vinden. Door gebruik te maken van die nieuwe methodieken verwachten we dat andere doelgroepen dan onze doorsnee deelnemers geboeid worden en dat de impact van een vorming groter is.
Methodisch verwachten we geen variatie op een doorsnee wandeling in een natuurgebied. Met innovatieve methodieken denken we bijvoorbeeld aan: een comedyvoorstelling, theater, kunst- of muziekproject,… cocreatie en participatie zijn aanwezig. Maken en doen staan voorop: het initiatief is ervarings- en belevingsgericht en geeft een bijzondere creatieve blik en ervaring op/in natuur en landschap.
Het project wordt bij voorkeur gerealiseerd in samenwerking met andere sectoren en beleidsdomeinen zoals welzijn, cultuur, landbouw, ruimtelijke ordening, mobiliteit,...
 

Welke educatieve activiteiten?

De activiteiten moeten in aanmerking komen voor subsidiëring in het kader van het decreet sociaal-cultureel werk. Dat betekent dat jouw voorstel zich richt tot volwassenen in hun vrije tijd.

Let op: om dubbele subsidiëring te vermijden, komen activiteiten niet in aanmerking waarvoor al een structurele subsidie ontvangen wordt of die ingediend worden door een andere instelling dan Natuurpunt CVN.

Wie kan voorstel indienen?

De volgende personen kunnen een voorstel indienen dat voldoet aan de criteria en dat past in het jaarthema:

 • al wie lid is van het open netwerk van Natuurpunt CVN
 • de educatie verantwoordelijke van een natuurpunt afdeling, bezoekerscentrum, werkgroep of regionale
 • een medewerker van Natuurpunt CVN
 • een bestuurder van Natuurpunt CVN

Criteria?

 • het gaat om een nieuw onderwerp dat past in het jaarthema en in onze missie of een nieuwe lesmethode of het aantrekken van een nieuwe en/of een moeilijk bereikbare doelgroep of een combinatie ervan.
 • het idee is helder beschreven en concreet uitgewerkt: doelstellingen + concrete acties (output) zijn beschreven
 • het gaat om de uitwerking van een idee dat na lancering kans heeft om zonder steun verder te bestaan
 • het voorstel is niet louter gericht op lokale toepassing maar bruikbaar voor anderen
 • samenwerking met andere partners is een pluspunt maar geen voorwaarde
 • er wordt een beknopte begroting (inkomsten-uitgaven) voorgelegd waardoor de aangevraagde steun verantwoord wordt. Voor de daadwerkelijke uitbetaling hebben we een bewijs van de uitgaven nodig.
 • voorstel is ontvangen voor 1 mei 2021 (heb je meer tijd nodig? Er volgt een nieuwe kans in november)
 • realisatie binnen de 12 maanden vanaf datum beslissing
 • de behaalde resultaten worden via lessons-learned en/of train the trainer principes gedeeld binnen het open netwerk 

Bedrag en uitbetaling?

Om te vermijden dat middelen te verspreid ingezet worden zal het fonds, in principe, middelen per voorstel kunnen toekennen tussen 500 en 2.500 EUR. De Raad van Bestuur van Natuurpunt CVN kan beslissen om hiervan af te wijken.

De uitbetaling gebeurt nadat het eindverslag en de betalingsbewijzen zijn bezorgd. Ten laatste 3 maanden na einddatum.

Uitbetaling gebeurt steeds op rekening van een organisatie.

Beslissingsproces?

 • De directie bereidt de dossiers voor en doet een gemotiveerd voorstel ter beslissing aan de Raad van Bestuur
 • De Raad van Bestuur neemt een gemotiveerde en niet aanvechtbare beslissing over de toekenning van een deel of de totaliteit van het fonds.
 • De beslissing wordt genomen op de Raad van Bestuur van mei
 • De Raad van Bestuur heeft ieder jaar de mogelijkheid om de criteria aan te passen aan de noden van de partners en de vereniging, het fonds uit te bouwen of af te schaffen.

Vragen of voorstel indienen? 

Voor vragen kan je contact opnemen met Wander Rooze (0490 11 31 97)

Vragen via e-mail en indienen kan via wander.rooze@cvn.natuurpunt.be
Voorstel indienen? Vul dan deze inlichtingenfiche in. 

Goedgekeurde projecten

Initiatieven november 2020

 • Troetels en kwellen - NP Meise

Een educatief pakket gericht op anderstaligen die Nederlands leren. Het bevat 5 minireportages over de natuur in de buurt en een interactieve beleving over die thema's in een natuurgebied in de buurt.

 • Creatief Natuurlijk - NP Diest en opvangcentrum Caritas Scherpenheuvel

Dit project voor mensen in een asielprocedure beoogt natuurexploratie en beleving te combineren met een creatieve verwerking. We starten van de natuurfenomenen, dit krijgt een creatief staartje met toneel, dans en zang.

Initiatieven mei 2020

 • diversiteit op groot bushcraftweekend - NP CVN en dienst diversiteit Leuven

Ism de dienst diversiteit nodigen we anderstalige nieuwkomers en hun begeleiders uit op het groot bushvraftweekend. Er wordt slaapgerief en kookmateriaal ter beschikking gesteld.

 • Bosbordspel voor kinderen en jongvolwassenen met een mentale beperking- NP Boven-Dender en Astertehcnics vzw

Enkele koffers met een innovatief ganzenbordspel in het thema van het bos en de natuur, op verschillende niveaus om tegemoet te komen aan de mogelijkheden en talenten van de kinderen en jongvolwassenen.

 • De geheime code van Eversam - NP De Bron en de Eversammers

Op het ritme van de seizoenen bieden we vier keer per jaar een aangepaste boswandeling,
opgebouwd rond doe-activiteiten en spelletjes aan organisaties voor kansarme kinderen

Initiatieven 2019 extra ronde

 • From dusk til down - NP Gaverstreke

Een educatieve nachtdierenkoffer die het nachtleven onderzoekt. De koffer gaat rond bij particulieren, buurten of scholen voor participatie en 'samen leren'.

 • Lieremanranger plus - Werkgroep Educatie NP De Wulp

Een ervaringsgerichte cursus voor mensen met een verstandelijke beperking. Samen met het netwerk dagondersteuning en instellingen van voorziening zoals het Zwart Goor.

 • Slam de Natuur - Natuurpunt CVN en vzw A.Kult.E

Een samenwerking met vzw A.Kult.E van Antwerps stadsdichter Seckou. Op een unieke manier brengen 'slampoëten' hun kijk op de natuur nabij 3 Vlaamse centrumsteden.

 

Initiatieven 2019 ronde 1

 • Natuurbelevingsweekend  - NP Waasland Kern Noord

Natuurbelevingsweekend voor mensen in armoede en/of beperking. Samen met Natuurhuis Panneweel en Beschut Wonen De Vlier.

 • Natuur en Vlaamse gebarentaal- Natuurpunt CVN

Concrete acties samen met Doof Vlaanderen en het Expertisecentrum Vlaamse Gebarentaal om natuur dichter bij te brengen. Startfase met NP Gent.

 • Taal in het Bos - Natuurpunt Markvallei

Gegidste wandelingen in eenvoudig Nederlands voor anderstalige nieuwkomers. Nadruk op typische seizoensgebonden fenomenen in het bos. Hierbij komen alle zintuigen aan bod. Met BC De Klapekster, vzw Kreatief - Praatpunt.

Initiatieven 2018

 • Rik de Egel- Natuurpunt Heusden-Zolder

Natuureducatief wandelpad, egelpad voor wandelaars in het bos, waarbij het niveau geschikt is voor mensen met een mentale beperking, samen met dagcentrum 'Tweyerke, JNM, RLLK

 • Op zoek naar natuur in Krottegem - NP Mandelstreke

Wijkactiviteiten om samen met verschillende partners zoals stad Roeselare, lokale buurtcomités, vzw El Nour, Agentschap Integratie en Inburgering , CVO’s … een ruimere naambekendheid van NP, meer jonge gezinnen met kinderen aan te spreken en te activeren.

TOP