Grensoverschrijdend actieplan voor wilde bestuivers

De wilde bestuivers van de grensoverschrijdende zone Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen vormen een kostbare maar ernstig bedreigde natuurlijke bron. Om hen te beschermen is het essentieel om een grensoverschrijdende organisatie op poten te zetten die toelaat om gecoördineerde acties te ondernemen en die het mogelijk maakt om te profiteren vn de nauwe samenwerking tussen de regio’s. Geïsoleerde acties aan beide zijden van de grens hebben weinig kans om uit te monden in een duurzaam beleid rond bestuivers. De behoefte is groot want wilde bestuivers, in het bijzonder wilde bijen, zweefvliegen en vlinders, zijn essentieel om de landbouw en de ecosystemen van onze regio’s in stand te houden.

Om die uitdagingen aan te gaan, lanceert het SAPOLL project, met de betrokken partijen uit Wallonië, Vlaanderen en het noorden van Frankrijk, een grensoverschrijdend actieplan om de wilde bestuivers te beschermen. Dit plan legt de basis voor de maatregelen die nodig zijn om de bestuivers te beschermen, door dieper in te gaan op de noodzakelijke wetenschappelijke en educatieve aspecten voor burgers, beleidsbepalers, ondernemers en terreinbeheerders. Het plan is ook aangepast aan de regionale context van elke partij. Het is opgesteld in samenwerking met de actoren van het grensoverschrijdende gebied en vermeldt de behoeftes en doelstellingen voor de grensoverschrijdende regio, net als de acties en taken die uitgevoerd moeten worden om de bestuivers te beschermen.

Het SAPOLL-project organiseert ook activiteiten die noodzakelijk zijn voor het succes van het actieplan. Die acties streven naar het delen van kennis en vaardigheden binnen het grensoverschrijdende gebied. De wetenschappelijke kennis, de ervaring op het gebied van sensibilisering en terreinbeheer zijn immers erg versnipperd. Volgende acties komen ondermeer aan bod:

  • Sensibilisering van het grote publiek: acties rond communicatie, sensibilisering en burgerwetenschap om een zo groot mogelijk publiek te informeren over de achteruitgang van wilde bestuivers.
  • Mobilisering van de waarnemersnetwerken: ondersteuning van werkgroepen en het voorzien van opleidingen.
  • Wetenschappelijke opvolging van wilde bestuivers: verzamelen van verspreidingsgegevens en opzetten van een grensoverschrijdende database. Dankzij die gegevens, worden de hotspots voor de bestuivers en de bestuiving in kaart gebracht.

 

Natuurpunt Studie wordt voor dit project financieel ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen en door LU'Harmony

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional – Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

www.sapoll.eu | www.interreg-fwvl.eu

 

 

 

TOP