Het LIFE HARWIN project, of voluit ‘HAbitat Restoration WINgevalley, ecological restoration and endangered species recovery in a fragmented landscape’ is een natuurherstelproject in het oosten van de provincie Vlaams-Brabant, in het habitatrichtlijngebied van de Wingevallei. Met dit project wordt er aan natuurherstel gedaan, met bijzondere aandacht voor de heropleving van een aantal zeldzame plant- en diersoorten.

Het project is gestart op 1 januari 2023, en loopt tot 31 december 2028. Natuurpunt zal samen met de projectpartners het project uitvoeren. Het HARWIN project ontvangt financiële steun via het LIFE-programma van de Europese Unie, en krijgt bovendien een belangrijke financiering via het Agentschap voor Natuur & Bos.

 

Projectcoördinator: Natuurpunt Beheer vzw

 

TOP