Voortgangsrapport

 • 30 september 2010, 2011, 2012 en 2013 en 31 maart 2015
 • Jaarlijks wordt er eind september een voortgangsrapport afgewerkt met een stand van zaken van het project. Het laatste rapport wordt 3 maanden na het projecteinde gepubliceerd. Op deze website wordt een samenvatting met kaarten van deze rapporten weergegeven.
 • Download hieronder de samenvatting van het eerste voortgangsrapport, het aanvangsrapport.

Monitoringrapport

 • 30 september 2010, 31 maart 2013 en 31 december 2014
 • Bij aanvang van het project wordt een monitoringrapport afgewerkt om de stand van zaken van de doelhabitats en –soorten weer te geven. Daarnaast worden er halverwege en op het einde van het project twee monitoringrapport gepubliceerd om de evolutie van de doelhabitats en –soorten weer te geven. Op deze website wordt een samenvatting met kaarten van deze rapporten weergegeven.
 • Download hieronder de kaart van de verspreiding van de doelhabitats.

Studie beheerkeuze blauwgrasland/broekbos

 • 30 september 2011
 • Ter ondersteuning van de beheerkeuze blauwgrasland/broekbos zal een studie de percelen met de meeste kansen voor blauwgraslandherstel aanduiden. Dit is noodzakelijk omdat soms voor het herstel van blauwgrasland struweel of broekbos moet gekapt worden.
 • Download de samenvattende studie (8 aug 2012) en bijhorende kaarten.

Mobiele tentoonstelling LIFE Visbeek

 • 12 augustus 2011
 • Op 12 augustus 2011 werd de mobiele tentoonstelling van LIFE Visbeek afgerond. De tentoonstelling geeft uitleg over de Visbeekvallei, LIFE Visbeek en het Natura 2000-netwerk.

Lifestand Visbeek - Natuurpunt Beheer vzw

Infobrochure LIFE project

 • 31 december 2011
 • Download onderaan de brochure met uitleg over de Visbeekvallei, LIFE Visbeek en het Natura 2000-netwerk.

Beheerplan

 • 30 juni 2012
 • Het geïntegreerd beheerplan met een visie op beheer en openstelling voor de Visbeekvallei wordt afgewerkt op 30 juni 2012. De samenvatting met begeleiding van kaarten wordt op deze website weergegeven.

Wandelfolder Schrieken, Visbeek en Kindernouw

 • 31 december 2013
 • Eind 2013 worden voor de drie deelgebieden wandelfolders gepubliceerd met uitleg over het nieuwe wandelpadennetwerk, de Visbeekvallei, LIFE Visbeek en het Natura 2000-netwerk.

Lekenrapport

 • 30 september 2015
 • Een lekenrapport is een rapport over LIFE Visbeek voor het brede publiek. Het rapport geeft uitleg over het LIFE-project zoals de achtergrond, doelstellingen, methoden en resultaten. Het rapport wordt op 31 december 2014 gepubliceerd in het Nederlands en Engels.

After-LIFE beschermingsplan

 • 31 december 2015
 • Het after-LIFE beschermingsplan beschrijft hoe de Visbeekvallei duurzaam zal beheerd worden na LIFE Visbeek. Het plan wordt gepubliceerd drie maanden na het projecteinde.

Eindrapport LIFE Visbeek

 • 30 september 2015
 • Het eindrapport met een overzicht van alle gerealiseerde acties tijdens het LIFE-project.
TOP