Laatste update: 31/03/2014

Situatie op 01/04/2011

Aankopen: 64 ha

Ontpachtingen: 26 ha vrij van gebruik gemaakt

C-acties 1ste tem 4de fase

       DoelstellingUitgevoerdDoelstelling
    Actie C1

baggeren van 4 grote
en 6 kleinere vennen

3 vennen
 Actie C2
20 ha afgraven landbouwgrond in functie van habitatherstel
 20 ha20 ha
 Actie C3
12 ha plaggen
13 ha12 ha
 Actie C4
20 ha mozaïek creëren
22 ha20 ha
 Actie C5
20 ha verwijderen naaldhout en jong bos en boscompensatie
36 ha20 ha
 Actie C6
5 ha plaggen
10 ha5 ha
 Actie C7
17 ha herstel van mircoreliëf en afgraven en uitmijnen
34 ha17 ha
 Actie C8
50 ha raster plaatsen
122 ha50 ha

Wandelpaden: 40 km bewegwijzerde wandelpaden en voorzien van informatieborden

Wandelbrochure: gepubliceerd. Zie publicaties
Infobrochure LIFE-project: gepubliceerd. Zie publicaties

Artikel ledenblad Natuurpunt
Ontdek het Turnhouts Vennengebied. Zie publicaties

Eerste tot derde persactie: Uitgevoerd

Layman ’s rapport: Een volledig overzicht in tekst en beeld kan je hier terugvinden. Dit layman’s rapport beschrijft wat er allemaal is gerealiseerd tijdens het LIFE project en welke habitats zijn hersteld.

After Life conservation plan: Gerealiseerd.

TOP