Natuurgebied Averbode Bos en Heide (Averbode, Laakdal, Tessenderlo)

De hoge natuurwaarde van dit gebied was sterk achteruit gegaan door de eenzijdige boomaanplanting tvv de houtwinning tijdens de vorige eeuw. Er gebeurden de afgelopen jaren verschillende natuurherstelwerken om die biodiversiteit terug te krijgen.

De recentste werken dateren van 2019. Natuurpunt verwijderde onder andere de sliblaag in enkele drooggevallen vennen. Hierdoor zullen de nog aanwezige zaden de kans krijgen om opnieuw te kiemen en ook de soorten die afhankelijk zijn van vennen krijgen opnieuw alle kansen.

Raster en plagwerken

Natuurpunt wil onder andere langs het fietspad in de Luikerdreef vochtige heide herstellen door te plaggen. Door de toplaag van vegetatie te verwijderen zullen de nog aanwezige zaden de kans krijgen om opnieuw te kiemen. Door in de laagste zones ook het opgehoopte slib te verwijderen krijgen de soorten die afhankelijk zijn van vennen opnieuw alle kansen.

Ook werd er een begrazingsraster rondom het Munninckxgoor geplaatst. Zo kunnen de schapen hier het gehele graasseizoen ongestoord hun werk doen.

Omdat enkele wandelpaden overstroomden, werden sommige verlegd en werd er op andere locaties voor gekozen om een knuppelpad aan te leggen zodat het ook bij hoge waterstanden mogelijk blijft om van de natuur te genieten!

 

Deze herstelwerken worden uitgevoerd met de broodnodige steun van de Vlaamse Overheid (het Agentschap Natuur en Bos) en ELFPO

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP