20190801_103551.jpg

© Matthias Strubbe

Bronboshabitat in ere hersteld


De vallei van het Burreken wordt gekenmerkt door een uitzonderlijk reliëf met een diep ingesneden ravijnstructuur, steile hellingen en opstaande kanten, een bijzonder natte bodem met bronbeken en sijpelbronnen.

Het gebied herbergt een uitzonderlijke bronbosflora en -fauna met ondermeer hangende zegge, dotterbloem en goudveil.

De gebiedsverstorende elementen werden verwijderd zoals de hoge draadafspanning, een evenhoge betonnen muur, rommel en puin, berghokken, bloemenperkjes en zelfs stookolietanks.

Exoten zoals coniferen en rododendrons werden eveneens verwijderd.

Enkele structuren nabij het natuurgebied zoals steenhopen, de oude boomgaard, een wateropvangbekken, bleven behouden voor het verbeteren van het leefgebied van soorten als eikelmuis, gewone pad en vuursalamander.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering vanuit het Europees fonds voor plattelandsontwikkeling.

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP