Van weekendvijvers en verkrotte weekendverblijven terug naar beemdenlandschap

 

 

In de jaren 60 en 70 werden in grote delen van de vallei vijvers gegraven en weekendhuisjes gebouwd. Hierdoor verdween niet alleen een eeuwenoud beemdenlandschap maar ging ook de waterbergende functie van de vallei deels verloren. Alleen al tussen Lier en het Albertkanaal ging meer dan 120 ha van de vallei verloren aan weekendvijvers en huisjes.

Stap per stap tracht Natuurpunt deze fouten uit het verleden te herstellen. Na aankoop van een perceel breken we de aanwezige verblijven, die vaak al sterk verkrot zijn, af. Ook andere rommel zoals autowrakken, oeverbeschoeiingen, verhardingen, etc voeren we af. Daarna verwijderen we de aanwezige bomen om de noodzakelijke graafwerken te kunnen uitvoeren. Door de dijken te verlagen en de vijvers terug te dempen slagen we namelijk 2 vliegen in één klap. Vooreerst vergroten we met deze ontharding de waterbergende capaciteit van de vallei en beschermen daardoor andere delen tegen overstroming. Daarnaast kan ook de natuur zich herstellen op de ingerichte percelen. In sommige delen van de vallei kiezen we daarbij bewust voor bosuitbreiding. In andere delen trachten we het eeuwenoude beemdenlandschap in zijn volle glorie te herstellen. Wist je bijvoorbeeld dat je tot WOII vanuit Viersel de kerk van Lier kon zien?

De afgelopen jaren heeft Natuurpunt reeds meer dan 30 ha aan ophogingen en weekendvijvers hersteld. Dit gebeurde grotendeels tijdens LIFE Kleine Nete, een project waarvoor we subsidies ontvingen vanuit Europa.

Voor de inrichting van deze weekendvijvers kan Natuurpunt rekenen op Vlaamse en Europese steun. Zowel het departement Omgeving (Onthardingssubsidie) als het Agentschap Natuur en Bos (Investeringssubsidie Natuur en Projectsubsidie natuur) dragen hun steentje bij. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering vanuit het Europees fonds voor plattelandsontwikkeling.

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP