Herstel van natte natuur in de Molenbeemden

De Molenbeemden is een natuurgebied gelegen op de grens tussen Riemst en Bilzen langs de Molenbeek, één van de bronbeken van de Demer. Dit natuurgebied wordt beheerd door Natuurpunt en Orchis.
In het kader van dit project werd een zone met spontane opslag van wilg en zwarte els omgevormd naar natte graslanden, natte ruigte en kalkmoeras. Door het jarenlange ontbreken van beheer was er op diverse plaatsen in deze zone opslag. Tijdens het project werd de boomsopslag verwijderd met een rupskraan. Nadien werden de stronken gefreesd zodat het maaibeheer de komende jaren terug kan opgestart worden. Naast het open maken van de graslanden werd er ook aandacht besteed aan de overgang naar het broekbos om terug een geleidelijke bosrand te vormen. De oude hakhoutstoven langs een grachtje doorheen deze zone werden afgezet en kunnen terug opschieten.
Dit perceel sluit aan bij een grotere mozaïek van natte graslanden, natte ruigtes en broekbos. Naast de bijzondere vegetaties komen ook de zeggekorfslak en de nauwe korfslak, twee zeldzame landslakken voor in dit gebied. Deze Europees beschermde diertjes zijn sterk bedreigd en overleven in natte, kalkrijke moerasgebieden. De korfslakken en vele andere soorten vinden de komende jaren nieuw leefgebied in deze zone.

Deze herstelwerken worden uitgevoerd met de steun van de Vlaamse Overheid (het Agentschap Natuur en Bos.

  

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP