Vallei van De Delfte Beek (Oostmalle, Lille, Beerse, Vorselaar, Zandhoven, Zoersel)

Hier wil Natuurpunt een bosreservaat uitbouwen. In het verleden zijn er echter uitheemse bomen en struiken aangeplant zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Pontische rododendron.

Deze soorten zijn invasief wat wil zeggen dat ze zich vlot verspreiden ten koste van inheemse bomen en struiken zoals de zomereik, de hazelaar en de lijsterbes. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat uitheemse bomen en struiken onze biodiversiteit bedreigen omdat er vele minder dieren gebruik kunnen maken van deze soorten.

De afgelopen jaren werd een ven hersteld of uitgegraven voor amfibieën zoals kikkers en salamanders. Deze afwisseling in het landschap maakt het gebied aantrekkelijker voor bezoekers.

Verwijderen exoten en venherstel voor biodiversiteit

Om het natuurlijk bos te herstellen, heeft Natuurpunt de uitheemse bomen en struiken verwijderd door ze uit te trekken of te kappen en uit de frezen. Vroeger was het ook heel algemeen om het herbicide glyfosaat te gebruiken maar gezien de schadelijkheid voor de mens en het leefmilieu wil Natuurpunt het goede voorbeeld geven. De delen zonder inheemse soorten worden nadien aangeplant met inheemse bomen zoals de linde.

Rondom een ven hebben we een open plek gecreëerd. Zo’n plek heeft een grote meerwaarde voor het bos omdat ze voor extra variatie zorgen waar veel planten en dieren gebruik van maken. Natuurpunt heeft het ven in zijn natuurlijke staat hersteld en op de bodem voedselrijk slib verwijderd. Tot slot werd een zone vrijgemaakt zodat het ven mooi in de zon ligt, wat belangrijk is voor dieren die warmte nodig hebben zoals de levenbarende hagedis en libellen.

 

Deze herstelwerken worden uitgevoerd met de broodnodige steun van de Vlaamse Overheid (het Agentschap Natuur en Bos) en ELFPO

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP