Grootloon is een natuurgebied met een typisch haspengouws landschap. Vlak naast de kerk van Grootloon vinden we een glooiend landschap met hoogstamboomgaarden, hagen, bloemrijke graslanden, bronnen en poelen. Typische soorten als eikelmuis en vroedmeesterpad voelen zich hier thuis.

Subsidie eenmalige werken
De vroedmeesterpad is een Europees beschermde soort. In dit gebied is een belangrijke populatie aanwezig van deze pad, maar de populatie daalde de laatste jaren sterk. Door kleine maatregelen kon de dalende trend gekeerd worden, maar voor een duurzaam behoud en verdere verspreiding naar andere gebieden waren meer maatregelen nodig. In het kader van dit project hebben we nieuwe poelen aangelegd, stapelmuren gebouwd als schuilgelegenheid (met multifunctioneel gebruik als zitbank) en de kwaliteit van het landhabitat verbeterd.

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP