Natuurgebied Buitengoor (Mol)

Buitengoor is een ronkende naam voor een uniek moeras- en heidegebied met tal van zeldzame planten en dieren.

Het Buitengoor is erg vochtig. Om bezoekers beter van dit gebied te laten genieten, werd er in 2010 een plankenpad aangelegd over de 250 natste meters. Een uitgewerkt wandelpad kan in een waardevol gebied als dit de verstoring tegengaan omdat wandelaars minder de neiging hebben om kriskras door het gebied te stappen.

Nieuw raster, heide- en heidemoerasherstel

In 2018 vonden werken plaats om een deel van 2 ha vochtig heidemoeras te herstellen. Hierdoor kregen zeldzame soorten zoals de welriekende nachtorchis, galigaan en alpenrus alle kansen om te groeien. In heel België komen deze soorten nagenoeg enkel in het Buitengoor voor.

In de buurt van Europarcs De Kempen werd een stuk monotone aanplanting van dennen gekapt en werden exotische planten verwijderd. Nadien werd er ook geplagd: de strooisellaag werd zorgvuldig afgeschraapt zodat de zaden van heide en andere plantensoorten licht en lucht kregen. De geplagde zones toonden al snel zeer mooie resultaten. De eerste zeldzame soorten staken al de kop op. In de randzone bleef er een bufferbos staan voor de campingbewoners en de Postelsesteenweg.

In het centrale gebied werd een nieuw raster geplaatst om begrazing toe te laten. Dit is nodig om een volledige vergrassing van de heide tegen te gaan. De huidige hoge stikstofdepositie zorgt voor een te snelle groei van het gras, wat de andere soorten  verstikt.

Er werd ook een brug geplaatst om de verbinding te verbeteren tussen het Ecocentrum en het moerassige deel van het Buitengoor. Deze maakt het nu mogelijk om ook bij een korte uitstap het moerasgebied te tonen aan bezoekers.

Deze herstelwerken worden uitgevoerd met de steun van de Vlaamse Overheid (het Agentschap Natuur en Bos) en ELFPO

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP