Natuurgebied Malesbroek (Geel, Meerhout)

Het Malesbroek is een onderdeel van het Grote Netewoud in Meerhout. Natuurpunt voerde werken uit om de waardevolle natte hooilanden te herstellen zodat dotterbloemen en moerassprinkhanen hun weg weer kunnen vinden naar het gebied.

 

“De Kwacht” is de oude naam van het deelgebied waar de werken plaatsvonden. Het bevat een natte lager liggende zone tussen duinen. Vermoedelijk werd in het gebied ooit turf gestoken. Daarna werd het via drainagegrachten droger gemaakt om als hooiland te dienen. Latere pogingen om het verder te draineren voor akkerbouw mislukten, waardoor het al sinds mensenheugenis een nat gebied is, waar water gebufferd wordt.

2019 Herstel waardevol hooiland

De hooilanden werden hersteld op acht percelen die samen één zone vormden. Die percelen waren  verruigd zodat machinaal maaibeheer niet mogelijk was. Dat is nochtans wel noodzakelijk om het waardevolle hooiland in stand te houden. Er werden vooral onvolwassen wilgen en elzen verwijderd. Daardoor zullen onder meer dotterbloemen het terrein geel kleuren.

Een beperkt aantal wilgen werd toegelaten als zang- en uitkijkpost voor vogels en als nectarbron voor bijvoorbeeld zandbijen die nestelen op de aanliggende duinheide. Ook een hakhoutbosje van zwarte els bleef behouden.

 

Deze herstelwerken worden uitgevoerd met de steun van de Vlaamse Overheid (het Agentschap Natuur en Bos) en ELFPO

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP