Moerassen en natte graslanden in natuurgebied Heurnemeersen te Oudenaarde krijgen oplapbeurt!

Natuurpunt rondde in 2022 een natuurinrichtingsproject af in natuurgebied Heurnemeersen te Oudenaarde. Dit project werd gefinancierd door de Vlaamse overheid en het Europees landbouwfond voor plattelandsontwikkeling. Gedurende drie jaren werd het oude meersen en moerassen landschap in ere hersteld. In het gebied werd meer openheid gecreëerd door het verwijderen van oude schuurtjes, rasters en door lokaal ook bomen in hakhout te zetten.

Deze inrichtingswerken stonden in het teken van de bruine kiekendief die hier sinds enkele jaren broedt. Deze symboolsoort gaat specifiek op zoek naar open natte graslanden en grote rietmoerassen met veel variatie. In de Heurnemeersen vindt hij zijn ideale biotoop met mooie afwisseling tussen  rietmoerassen, de lagere zeggemoerassen en het open water van de oude scheldemeanders.

Globetrotters en huismussen onder de Bruine kiekendieven | Natuurpunt

Er zijn ook andere vogelsoorten die meeliften op het beheer dat natuurpunt uitvoert in dit gebied. Zo verwelkomden we sinds de start van de werken de kievit als nieuwe broedvogel. Deze weidevogel gaat achteruit in ons land, het is dus een opsteker dat hij er toch nog in slaagt nieuwe gebieden te koloniseren. Nog unieker nieuws was het feit dat ook een koppeltje watersnip dit voorjaar ter plaatse kwam baltsen. Deze soort komt vrijwel niet meer tot broeden in Oost-Vlaanderen. Tot een echt broedgeval kwam het waarschijnlijk nog niet, maar het belooft alvast voor de toekomst.

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier hier

TOP