Landschap de Liereman (Arendonk)

De bossen, heide, graslanden, stuifduinen en vennen maken van Landschap De Liereman een uniek natuurgebied in Europa. Om deze te bewaren, werden de afgelopen tien jaar heel wat werken uitgevoerd.

Vroeger lieten boeren hun schapen grazen op de uitgestrekte woeste gronden. Ze staken de toplaag van de bodem af als mest voor de akkers en wonnen turf als brandstof uit de moerassen. Het resultaat was een open en gevarieerd heidelandschap dat eeuwenlang de Kempen typeerde.

De Kempense biotopen zijn al lang een thuis voor de wulp, de nachtzwaluw, de klokjesgentiaan en de rugstreeppad. Sinds medio 19° eeuw ging het heidelandschap sterk achteruit. Maar dankzij de vrijwilligers en het Europese natuurprogramma LIFE werden begin deze eeuw grote oppervlakten heide, duin en bloemenrijk grasland hersteld.

Herstel open habitats

De jongste jaren investeerde Natuurpunt bovendien veel energie en middelen om de heide en het veenlandschap te herstellen. Recent werden aan de Reenheide de aanwezige naaldbomen verwijderd om het open heidelandschap te herstellen. Om de ontwikkeling van vochtige heide te stimuleren werd een oppervlakte van ongeveer 3 hectare ‘geplagd’, wat betekent dat de bovenste laag machinaal werd verwijderd. Onder de naaldbossen was er nog een vitale zaadbank aanwezig. Dat zijn zaden van de planten die daar voordien groeiden. Door ze weer aan de oppervlakte te brengen, konden die weer ontkiemen.

Ter hoogte van de Brouwersheide werd een dichtgegroeid veenmoeras over een oppervlakte van meer dan 2 hectare terug open gemaakt. Door het verwijderen van de aanwezige berkenopslag werd een open landschap hersteld waar moerasvogels zoals porseleinhoen en blauwborst van kunnen profiteren.

Voor de bezoekers werd een wandelpad aangelegd dat ook geschikt is voor rolstoelen.

Deze herstelwerken worden uitgevoerd met de broodnodige steun van de Vlaamse Overheid (het Agentschap Natuur en Bos) en ELFPO

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP