roerdomp-francois-van-bauwel.jpg

Roerdomp
© Francois Van Bauwel

Herstel foerageergebied roerdomp

In het vijvercomplex van Krabbels broeden jaarlijks 1 tot 2 koppels roerdomp en werd er oa door ANB reeds aanzienlijke investeringen gedaan in de verbetering van de kwaliteit van het broedgebied. Tijdens de wintermaanden maakt roerdomp echter ook gebruik van nabijgelegen kwelgevoede graslanden en ruigtes om te foerageren. Daarom streeft Natuurpunt in het het natuurgebied Lovenhoek dan ook een halfopen landschap na langsheen de Molenbeek nagestreefd als jachtgebied voor bruine kiekendief en overwinteringsgebied voor roerdomp.

Concreet werd er 1,3ha foerageergebied voor roerdomp hersteld, ingebed in een cluster van natte graslanden en ruigtes. Hiertoe werd wilgenstruweel afgezet en werd een omvormend maaibeheer opgestart.

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP