moerasvaren_aan_de_roeselarekreek.jpg

© Andy Van Kerckvoorde

Krekenherstel

Het Krekengebied is een historisch landschap ontstaan uit stuksgewijze inpolderingen van de westerschelde, waarbij de afgedamde kreken achterbleven als natte graslanden of lange vingers van open water met rietkragen. Heel wat van deze kreken werden vervolgens opgevuld met grondoverschotten en afval. Zo ook een deel van de vrouwkenshoekkreek. Een groot deel werd in 2017 reeds hersteld. Kort daarop werden de nabijgelegen Zonnekreek en Sint-Janskreek in oorspronkelijke toestand hersteld. Hier kunnen zich opnieuw rietkragen ontwikkelen, met op de langere termijn echte drijftillen met zeldzaamheden zoals moerasvaren. Dit biedt tevens mogelijkheden voor de vogelrichtlijnsoorten blauwborst en bruine kiekendief.

Eén stukje Vrouwkenshoekkreek bleef tot voor kort nog opgevuld. Dit perceel is een historische kleine uitloper van de Vrouwkenshoekkreek, die destijds opgevuld werd met afval, grond en stenen. Dit stuk werd nu ontdaan van de esdoorn die overheerste. Het afval werd uitgegraven en de oevers geprofileerd.

Deze herstelmaatregelen worden mogelijk gemaakt dankzij steun van de Vlaamse overheid (Subsidie Eenmalige Werken) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

  

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP