Natuurgebied Neerhelst - De Botten (Geel)

 

 

Neerhelst-De Botten is een natuurgebied gelegen in de vallei van de Kleine Nete, tegen het kanaal Bocholt-Herentals.

Het gebied bestaat uit een zeer mooi afwisselend oud cultuurlandschap met hooilandjes, knotwilgenrijen en houtkanten. Kalkhoudend Maaswater sijpelt hier uit het kanaal en welt in de hooilandjes op. Deze bijzondere toestand, zorgt voor een zeer rijke flora, met onder andere breedbladige orchis als één van de pareltjes. Naast een gedekte tafel voor talloze insecten vormen de natte hooilanden ook een prachtige aanblik voor de bezoeker.

2018 Vernatuurlijken voormalige weekendvijver

Een voormalige weekendvijver die het gebied nog ontsierde werd geïntegreerd in het omliggende landschap. Daartoe werd de aanwezige sliblaag verwijderd en afgevoerd. Ook werden de oeverwallen afgegraven tot op het oorspronkelijk maaiveld om zo de eventueel aanwezige zaadbank bloot te leggen. Met de vrijgekomen grond kregen de oevers een meer geleidelijk profiel om zo een geschikter leefgebied te vormen voor oeverplanten, insecten en amfibieën. Deze laatste vormen immers een belangrijke prooi voor de ringslang die in het gebied voorkomt.

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP