In de Rammelaars (Ham) werd een broekbos hersteld. De uitgangsituatie waren twee weekendvijvers waarvan de dijken verbost zijn, deels inheems en deels met (invasieve) exoten. Deze vijvers waren reeds vele jaren verlaten. De lokale vrijwilligers hadden al heel wat afval en kotjes opgeruimd. In het kader van een PSN-project werden de percelen nu ingericht om terug een goede uitgangsituatie te krijgen voor broekbos. De vijvers werden afgevist en vervolgens gedempt met de grond van de dijken. In één zone werd een natte depressie/poel behouden als voortplantingsplaats voor amfibieën. De rest van het perceel kan nu spontaan verbossen naar broekbos.

 

 

Deze herstelwerken worden uitgevoerd met de steun van de Vlaamse Overheid (het Agentschap Natuur en Bos) en ELFPO.

 

 

Bezoekersinfo:

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier: www.natuurpunt.be/rammelaars

TOP