Natuurgebied Roost-Craeywinckel (Laakdal)

In natuurgebied Roost-Craeywinckel voerde Natuurpunt verschillende werken uit om de natuur te herstellen.

Natuurpunt herstelde hier een voormalig ven. In het verleden werd deze natuurlijke laagte uitgediept om een jachtvijver aan te leggen. Waterdieren zoals libellen en amfibieën konden daar op een bepaald ogenblik niet meer gedijen want de verstikkende sliblaag op de bodem maakt plantengroei onmogelijk en de bomen op de oevers namen het zonlicht weg.

Venherstel en herstel van heischrale graslanden

Daarom heeft Natuurpunt de oevers terug open gemaakt en de sliblaag afgevoerd. Een afwateringsbuis werd verwijderd zodat het water kon doorsijpelen naar het grondwater. Ook enkele bomen op de oevers werden verwijderd waardoor er weer zonlicht aan de vijver kon komen.

De omgeving rond het ven herstelden we tot schraal grasland. Hiervoor verdween een aanplanting van dennen om de oorspronkelijke open vegetatie kansen te geven. Op bepaalde stukken, zoals de oevers van het ven, verwijderden we de bovenlaag zodat oorspronkelijk zaden weer boven kwamen. Hierdoor hoopt Natuurpunt snel de terugkeer te zien van zonnedauw, een vleesetend plantje dat met kleverige druppels muggen vangt. Duizendknoopfonteinkruid, een zeldzame soort gelijkend op een kleine-waterlelie, kwam alvast uitbundig tevoorschijn vanuit de zaadbank.

De uitgestippelde wandeling is avontuurlijk en slingert zich door broekbossen. Door de natte ondergrond is een deel van de wandeling amper toegankelijk in de winter en moeilijk toegankelijk in de zomer. We hebben een plankenpad aangelegd van 130 meter dat de onderliggende bodem en flora beschermt maar zorgt toch voor toegankelijk groen. Er werden bovendien 5 nieuwe infoborden geplaatst om de bezoekers beter te informeren.

 

Deze herstelwerken worden uitgevoerd met de broodnodige steun van de Vlaamse Overheid (het Agentschap Natuur en Bos) en ELFPO

 

 

Bezoekersinfo:

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier: https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/de-laakvalleien 

TOP