Biotoopherstel rivierdonderpad

Binnen de Steenbergse bossen, onderdeel van erkend natuurgebied Middenloop- Zwalm, bevindt zich nog een populatie rivierdonderpad. Deze heeft echter te kampen met verschillende problemen waaronder vervuiling, verdroging en overmatig afstromen van slib. Om het leefgebied te verbeteren van de soort worden een actie vermeld in het SBP uitgevoerd in Steenbergse bossen.

Nieuws | Natuurpunt

 

Plaatsen dood hout

Binnen de loop van de Traveinsbeek werd op 4 specifieke locaties (in overleg met visserijbiologen van provincie Oost-Vlaanderen) dood hout op de bodem vastgemaakt. Het hout werd op die manier georiënteerd dat er uitspoeling van de zijwand kan ontstaan.

Steenbestorting

Langsheen de traveinsbeek werden op 14 verschillende locaties steenbestortingen uitgevoerd. Deze steenbestortingen vonden plaats met steenslag gewonnen uit Balegemse steengroeve. Het gaat m.a.w. om lokaal gewonnen materiaal met diameter variërend tussen 10-100 mm. Per locatie werd over een afstand van gemiddeld 4 m de steenslag gelijkmatig verdeeld.

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

 

 

TOP