Omvormingsmaaibeheer in de Vallei van de Zwarte Beek – Bovenstroom Beringen

In het Bovenstrooms gedeelte van de Vallei van de Zwarte Beek, op grondgebied Koersel, ligt een van de best bewaarde veengebieden in Vlaanderen. Geflankeerd door het militair domein vormt het landschappelijk een intact en oud landschap. Er is echter heel wat aan de hand met dit veengebied. Jarenlange drainage heeft ook hier gezorgd voor degradatie van het veenpakket. Dankzij het Natuurinrichtingsproject Zwarte Beek kunnen we het veen hier herstellen en worden ongunstige externe invloeden ook zo goed als mogelijk opgelost. Habitatherstel en het gebied hydrologisch op punt zetten vormen de rode draad van het project. Een goeie inrichting is een goeie start maar een zeldzaam habitat heeft vaak veel tijd nodig om te kunnen ontwikkelen. Natuurherstel stopt dan ook niet bij de inrichting. Van de hoed en rand weten is dus nodig om de beoogde kleine zeggenvegetaties (7140) terug te krijgen.

In de meeste gevallen is omvormingsbeheer noodzakelijk om de gecreëerde omstandigheden na een inrichting verder te optimaliseren. Vaak nemen verstoringssoorten het snel over (pitrus, riet, grote zeggensoorten). Vooral dominantiekrachtige planten profiteren op de nog herstellende veenbodems. Deze volgewassen produceren erg veel biomassa en verdringen zo de doelsoorten uit het maaiveld. Als we niets ondernemen duurt het vele jaren én zijn er superoptimale condities nodig om tot het gewenste resultaat te komen. Tussentijds legt dit hoge druk op de nog aanwezige biodiversiteit in het gebied. 

Na de inrichting begunstigen we door middel van intensief maaibeheer het ontwikkelingsproces sterk. Bovendien kunnen doelsoorten tijdens deze fase sneller een geschikt leefgebied vinden of zullen populaties die momenteel onder druk staan omwille van habitatverlies meer kansen krijgen.

 

Omvormingsmaaibeheer met de rupsmaaier

Met gespecialiseerde rupsmachines worden de pas ingerichte percelen tot 2 keer per jaar gemaaid en afgevoerd. Op ecologisch gevoelige zones zoals trilvenen en op zones waar er momenteel geen draagkracht is voor machines gaan we manueel te werk. De maaiwerken gebeuren gefaseerd, in blok en met aandacht voor behoud en ontwikkeling van de verticale structuur op en boven het maaiveld, een belangrijk aspect voor invertebraten en avifauna. Vele 10-tallen hectare worden zo jaar na jaar in betere condities gebracht.

Deze herstelwerken worden uitgevoerd met de steun van de Vlaamse Overheid (het Agentschap Natuur en Bos) en ELFPO.

 

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier.

TOP